Wetenschap

De Nederlandse ICPC-2 en de episodegerichte elektronische patiëntenkaart in de huisartsenpraktijk

Gepubliceerd
10 januari 2000

Samenvatting

In mei 1998 is de tweede versie van de International Classification of Primary Care (ICPC-2) verschenen. Deze verschilt in een aantal opzichten van de ICPC-1. Er is een beperkt aantal wijzigingen in de coderingen aangebracht. De inclusiecriteria van ICPC-2 zijn volledig vernieuwd; het betreft overigens classificatiecriteria, geen diagnostische criteria. De lCPC-2 gaat uit van een nieuwe structuur voor het beschrijven van deelcontacten binnen een zorgepisode. De contactreden betreft niet alleen symptomen of klachten, maar kan ook het verzoek om een interventie behelzen; dit dient expliciet geregistreerd te worden. Zo dienen ook de interventies die tijdens het contact en de interventies die na het contact plaatsvinden, apart geregistreerd te worden. De ICPC-2 i s geconverteerd naar de lCD-10. In een gemeenschappelijk project van NHG en AMC zal onder andere een zoekalgoritme ontwikkeld worden waarmee bij het toekennen van een ICPC-2-code aan een zorgepisode ook de relevante lCD-10-diagnose wordt gekozen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen