Nieuws

De noodzaak van schone lucht

Gepubliceerd
16 april 2020
Luchtvervuiling en klimaatverandering dragen bij aan het ontstaan en verergeren van allergische rinitis en astma, waarvan de prevalenties stijgen in westerse landen. In een overzichtsartikel vatten de auteurs deze effecten samen en doen zij aanbevelingen voor beleidsmakers om het tij te keren.
0 reacties

Wereldwijd leeft maar liefst 90% van de mensen op plaatsen waar de luchtkwaliteit niet voldoet aan de aanbevelingen van de WHO. Een inwoner van West-Europa spendeert gemiddeld 80% van zijn tijd binnen. De kwaliteit van de binnenlucht hangt nauw samen met de kwaliteit van de buitenlucht, mate van ventilatie, tabaksrook, manier van koken en verwarmen, en aanwezigheid van allergenen.

Het sterkste bewijs voor schadelijke effecten is er voor blootstelling aan tabaksrook op jonge leeftijd, wat het risico op persisterende astmatische en rinitisklachten verhoogt: OR respectievelijk 1,79 (95%-BI 1,14 tot 2,83) en 1,55 (95%-BI 1,09 tot 2,20). Stikstofdioxide, dat vrijkomt bij koken en verwarmen met gas, hing onder andere samen met vaker gebruik van inhalatoren bij kinderen met astma, mogelijk doordat dit gas sensibilisatie faciliteert.

Buiten zijn de concentraties van fijnstof en stikstofdioxide toegenomen, deze lijken het risico op astma te verhogen: OR is respectievelijk 1,29 (95%-BI 1,00 tot 1,66) en 1,13 (95%-BI 1,02 tot 1,25). Verder zijn er aanwijzingen dat verkeersvervuiling de FEV1 verlaagt, zoals ook uit Nederlands onderzoek bleek bij bewoners in de buurt van veeteeltbedrijven.

Effecten van klimaatverandering – zoals temperatuurstijging, hogere CO2-waarden en verandering van luchtvochtigheid – beïnvloeden de atmosfeer voor allergenen van planten en schimmels met als gevolg meer astmatische en rinitisklachten. Individuele leefstijlverandering – minder vlees eten en minder gemotoriseerd vervoer gebruiken – heeft een positief effect op de luchtkwaliteit en klimaatverandering, maar valt in het niet bij de effecten door beleidsmaatregelen, zoals uitfaseren van fossiele brandstoffen en belasten van de vervuiler. Dat is niet anders dan bij obesitas, hoge bloeddruk en roken.

Literatuur

  • Eguiluz-Gracia I, et al. The need for clean air: the way air pollution and climate change affect allergic rhinitis and asthma. Allergy 2020 Jan 9. DOI: 10.1111/all.14177 [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen