Nieuws

De nurse practitioner rijdt visite op de HAP

Gepubliceerd
14 april 2020
Op de huisartsenpost (HAP) kunnen ervaren nurse practitioners onder supervisie van de huisarts veilig en naar tevredenheid van de patiënt visites rijden voor laagcomplexe, geprotocolleerde zorg. De efficiëntie van deze zorg is echter wel minder door de langere duur van de consulten en het hogere verwijspercentage naar de spoedeisende hulp.
0 reacties

In een quasi-experimenteel, niet-gerandomiseerd onderzoek vergeleek men de veiligheid, effectiviteit en patiënttevredenheid van visites vanuit de HAP door nurse practitioners met visites door de huisarts bij vierentwintig, vooraf gedefinieerde, laagcomplexe zorgvragen. Voor elk van deze gezondheidsproblemen was vooraf een protocol beschikbaar, gebaseerd op de NHG-Standaarden. Nurse practitioners schreven significant minder medicatie voor (19,9% versus 30,6%; p < 0,01), maar de gezondheidsvragen waren minder complex en vaker traumagerelateerd. Nurse practitioners verwezen meer patiënten naar de SEH (24,1% versus 15,9%; p < 0,001). De superviserende huisarts werd in 21,5% van de gevallen geconsulteerd. Nurse practitioners hielden zich beter aan de bestaande protocollen (84,9% versus 76,2%; p < 0,01) dan de huisartsen. Het aantal gemiste diagnoses, complicaties en vervolgconsulten bij de eigen huisarts was in beide groepen vergelijkbaar. De patiënttevredenheid was in beide groepen hoog, zelfs iets hoger bij de nurse practitioner. Een belangrijke beperking van het onderzoek was dat de nurse practitioners zeer ervaren waren (> 20 jaar ervaring als ambulanceverpleegkundige en > 2 jaar werkervaring op de HAP).

Dit onderzoek laat zien dat ervaren nurse practitioners bij een vooraf geselecteerde populatie zelfstandig en veilig visites kunnen rijden op de huisartsenpost. Er zijn echter wel wat kanttekeningen te plaatsen, zeker wat betreft de efficiëntie en de kosten (langere consultduur en hoger verwijspercentage). Het ging bovendien alleen om laagcomplexe, geprotocolleerde zorg. Daarnaast betrof het zeer ervaren, getrainde verpleegkundigen wat de onderzoeksresultaten wellicht positief heeft beïnvloed. Kortom, het lijkt nog te vroeg om deze werkwijze in te voeren.

Literatuur

  • Smits M, et al. Substitution of general practitioners by nurse practitioners in out-of-hours primary care home visits. A quasi-experimental study. International Journal of Nursing Studies 2020;104:103445.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen