Nieuws

De nurse practitioner rijdt visite op de HAP

Date
14 april 2020
Op de huisartsenpost (HAP) kunnen ervaren nurse practitioners onder supervisie van de huisarts veilig en naar tevredenheid van de patiënt visites rijden voor laagcomplexe, geprotocolleerde zorg. De efficiëntie van deze zorg is echter wel minder door de langere duur van de consulten en het hogere verwijspercentage naar de spoedeisende hulp.