Nieuws

De opkomst van de HIDHA’S

Gepubliceerd
18 augustus 2009

In de afgelopen tien jaar is het aantal huisartsen in dienst van een huisarts (HIDHA’s) meer dan verdubbeld. Hoe komt dat? Zijn er meer net afgestudeerde huisartsen die HIDHA worden? Is er een tendens om langer HIDHA te blijven? Kortom, waar komen al die HIDHA’s vandaan?

Meer afgestudeerde huisartsen

In 1998 waren er 460 HIDHA’s en in 2008 waren dat er meer dan 1000 (zie figuur 1). Het aantal huisartsen dat van de opleiding kwam, steeg eveneens (zie figuur 2). Het aantal net afgestudeerde huisartsen dat binnen een jaar HIDHA werd, steeg daarbij van 32 in 1998 naar 104 in 2008. Hoewel in 2008 dus 3 keer zoveel net afgestudeerde huisartsen een baan als HIDHA hadden als in 1998, kan dit niet de enige verklaring zijn van de sterke toename van het totaal aantal HIDHA’s.

‘Zij-instroom’

Niet alleen net afgestudeerde huisartsen worden HIDHA, maar ook huisartsen die daarvoor als waarnemer werkten of nog niet eerder werkzaam waren. Deze ‘zij-instroom’ telt in alle gemeten jaren ongeveer 100 huisartsen. Ook dat is dus geen verklaring voor de opkomst van de HIDHA’s.

HIDHA voor eens en altijd?

Een andere mogelijke verklaring is dat huisartsen langer als HIDHA blijven werken. En dat is inderdaad wat we zien. Het aantal huisartsen dat langdurig in loondienst blijft, is tussen 1998 en 2008 gestegen (zie figuur 3). In 1998 waren 340 HIDHA’s langer dan een jaar in dienst bij een collega-huisarts, terwijl dat er in 2008 maar liefst 840 waren. Ook het aantal HIDHA’s dat die functie langer dan 5 jaar vervult, neemt toe: van 120 in 1998 naar 340 in 2008. Het aantal huisartsen dat langer dan een jaar in dienstverband bij een collega werkt, is dus meer dan verdubbeld en het aantal huisartsen dat langer dan 5 jaar HIDHA is, is bijna verdrievoudigd. Ter relativering merken we wel op dat na 5 jaar iets minder dan de helft nog als HIDHA werkt en na 10 jaar zelfs minder dan een kwart.

Conclusie

Het aantal HIDHA’s is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Deze ontwikkeling wordt maar voor een klein deel veroorzaakt door een toename van de net afgestudeerde huisartsen die binnen een jaar HIDHA zijn. De groei is grotendeels toe te schrijven aan de huisartsen die langer HIDHA blijven. Het aantal huisartsen dat in 2008 minimaal vijf jaar als HIDHA werkt, is bijna drie keer zo groot als in 1998. Er zijn echter maar weinig huisartsen die als HIDHA blijven werken: na 10 jaar doen de meesten iets anders.

Colofon
De gegevens zijn afkomstig uit de huisartsenregistratie zoals het NIVEL deze sinds 1970 bijhoudt in opdracht van het ministerie van VWS. Met behulp van bestandsvergelijkingen en regelmatig uitgezette schriftelijke vragenlijsten onder werkzame en net afgestudeerde huisartsen zijn cijfers beschikbaar over onder andere de functie waarin huisartsen werkzaam zijn. Voor meer informatie, zie www.nivel.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen