Nieuws

De overgang breidt uit

Gepubliceerd
10 september 2001

In deze H&W wordt de NHG-standaard menopauze gepubliceerd. De medicalisering van de overgang loopt in Nederland gelukkig wat achter. In de VS hield de North American Menopause Society een consensusbijeenkomst over de periode voor de menopauze. 1 De perimenopauze is nog te weinig onderzocht. Zowel de afbakening van de periode als therapie bij klachten zijn niet geheel duidelijk, maar dat deert de deskundigen niet om aanbevelingen te doen. Bij de therapie baseert men zich vooral op extrapolaties van onderzoek bij postmenopauzale vrouwen. Vrouwen vanaf een jaar of veertig zouden jaarlijks gescreend moeten worden (leefstijl, risicofactoren, compleet lichamelijk onderzoek inclusief vaginaal onderzoek, uitgebreid laboratoriumonderzoek). Vooral de voorlichting over álle aspecten van de naderende menopauze zou een belangrijke plaats in dit jaarlijkse doktersbezoek moeten hebben. Als je op die manier al jaren van te voren de overgang als een gevaar gaat zien, zullen de klachten tegen die tijd ook wel niet uitblijven. Dubbel werk: eerst vrouwen ongerust maken en ze jaren later daarvoor weer behandelen. Laten we nog maar vasthouden aan het traditionele terughoudende beleid. (JZ)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen