Wetenschap

De Overspannings Klachtenlijst

Gepubliceerd
10 juni 2001

Heeft U in de afgelopen week last gehad van de volgende klachten (cijfer omcirkelen dat het meest van toepassing is)
  
1.vermoeidheid12345
2.slaapklachten12345
3.gespannenheid12345
4.neerslachtige stemming12345
5.snel geïrriteerd raken12345
6.futloosheid12345
7.niet tegen drukte/herrie kunnen12345
8.angstigheid12345
9.snel geëmotioneerd raken12345
10.vergeetachtigheid12345
11.lusteloosheid12345
12.piekeren12345
13.geen plezier beleven aan dagelijkse dingen12345
14.zich niet in staat voelen problemen aan te pakken12345
15.interesseverlies12345
16.zich lichamelijk niet goed voelen12345
17.tot niets meer kunnen komen12345
18.minder presteren12345
19.het niet meer aankunnen12345
20.moeite hebben met helder denken12345
21.zich gejaagd voelen12345
22.concentratie problemen12345

Toelichting bij de vragenlijst

Ingevulde items kunnen worden gescoord op een schaal van 1 (klacht niet aanwezig) tot 5 (zeer veel last). Een gemiddelde score van 2,5 of hoger voor de kernsymptomen van overspanning (de items 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20 en 22) komt slechts voor bij 2.5% van de gevallen uit controlegroepen van studenten en gezonde, actieve werknemers. Een dergelijke score duidt dus op een stoornis, maar de diagnose overspanning mag pas worden gesteld als tevens een chronische, psychosociale stressor kan worden vastgesteld. Het is onjuist om beslissingen te nemen uitsluitend op basis van deze vragenlijst.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen