NHG Forum

De rol van werk bij gezondheid en ziekte

Gepubliceerd
29 januari 2021
In december 2020 is een samenwerkingsproject afgerond van het NHG en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Doel van dit project was de rol van werk bij gezondheid en ziekte onder de aandacht van huisartsen brengen en samenwerking tussen huisarts en bedrijfsarts te bevorderen.
0 reacties

Het hebben van werk is een gezondheidsbevorderende factor. Soms kan werk echter ook leiden tot ongevallen, beroepsziekten of werkgerelateerde klachten en aandoeningen. Bijvoorbeeld als werk van onvoldoende kwaliteit is, niet aansluit bij de capaciteiten van mensen of in gevaarlijke of slechte omstandigheden wordt uitgevoerd. Omgekeerd kan een goede gezondheid een positieve invloed hebben op het functioneren op het werk. Dit geldt ook voor mensen met een chronische aandoening die hebben geleerd om goed met hun aandoening om te gaan. Als dit niet lukt, kan dit aanleiding geven tot verzuim of arbeidsongeschiktheid. Naast veel persoonlijk leed brengt dit vaak ook hoge maatschappelijke kosten met zich mee.

Handleiding Aandacht voor arbeid in NHG-Standaarden

Dankzij het project is er een Handleiding Aandacht voor arbeid in NHG-Standaarden ontwikkeld, die gebruikt wordt bij het maken van NHG-Standaarden. Deze handleiding ondersteunt richtlijnenmakers bij het geven van aandacht aan het aspect werk bij de ontwikkeling en herziening van standaarden. In dit kader zijn onder andere specifieke anamnesevragen ontwikkeld om tijdens de diagnostiek werkaspecten te kunnen inventariseren. In een aantal standaarden zoals de NHG-Standaarden Lage rugklachten en Overspanning en burn-out is hierdoor op een systematische manier aandacht aan de factor arbeid besteed.

Thuisarts.nl en nascholing

Ook op Thuisarts.nl zijn teksten aangevuld met informatie over de relatie met en gevolgen voor werk en over het consulteren van de bedrijfsarts. Verder is er een aparte tekst gemaakt over begeleiding van de bedrijfsarts.

De PIN Overspanning en burn-out besteedt aandacht aan samenwerking met de bedrijfsarts. Dit komt ook aan de orde in de PIN Hand- en polsklachten, die in februari 2021 verschijnt. In een korte film bespreken een huisarts en 2 bedrijfsartsen het belang van onderlinge samenwerking en de knelpunten daarbij.

Verder is er een nascholingsprogramma voor EKC’ers ontwikkeld over de samenwerking huisarts-bedrijfsarts. Daarnaast kwam dit thema aan de orde bij een blended learning over de NHG-Standaard Overspanning en burn-out voor huisarts, bedrijfsarts en poh-ggz.

Het NHG werkte daarnaast mee aan de Module Arbeid van NHGDoc. Deze module helpt onder meer bij het signaleren van mogelijke arbeidsgerelateerde problematiek via het alert en biedt een arbeidsanamnese.

Verbeteren onderlinge communicatie

Samen met de LHV, de NVAB en het RIVM heeft het NHG zich beziggehouden met het verbeteren van de onderlinge communicatie tussen huisartsen en bedrijfsartsen. Overleg tussen huisarts en bedrijfsarts kan lastig zijn door bereikbaarheidsproblemen of doordat huisarts en patiënt niet weten wie de bedrijfsarts is. Een mogelijke oplossing hiervoor is het gebruik van ‘Patiëntoverleg’ in Zorgdomein. Deze optie maakt bedrijfsartsen vindbaar via hun naam en via de naam van het bedrijf waar de patiënt werkzaam is. Zo kunnen huisartsen en bedrijfsartsen elkaar berichten sturen en een afspraak maken voor telefonisch overleg of beknopte informatie uitwisselen. Uiteraard alleen na toestemming van de patiënt, wat met 1 vinkje is vast te leggen.

Uit een pilot met Patiëntoverleg is gebleken dat huisartsen vooral behoefte hebben aan contact met een bedrijfsarts als de bedrijfsarts een ander advies geeft, er onduidelijkheid is over het ziektebeeld of over wat een werkende patiënt wel en niet kan.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen