NHG forum

De rol van werk bij gezondheid en ziekte

Date
29 januari 2021
In december 2020 is een samenwerkingsproject afgerond van het NHG en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Doel van dit project was de rol van werk bij gezondheid en ziekte onder de aandacht van huisartsen brengen en samenwerking tussen huisarts en bedrijfsarts te bevorderen.