Nieuws

In de VS heeft 17 procent van de ouderen geen geld voor pillen

Gepubliceerd
10 november 2004

Deze maand wordt de begroting van VWS in de Tweede Kamer besproken. De discussie zal ongetwijfeld gaan over de no-claimkorting en de toename van de marktwerking. Dit bericht is dus speciaal voor de beleidsmakers. In een representatief patiëntenpanel bleken 672 van de 4079 ouderen het afgelopen jaar minder medicijnen te gebruiken dan hun voorgeschreven was.1 Ze konden hun medicijnen gewoon niet betalen. Slechts een derde besprak deze problemen met de dokter voordat ze het recept kregen. Hoe lager de opleiding, hoe minder vaak patiënten aan de dokter vertelden dat ze geen geld hadden. Vijfendertig procent van de patiënten vertelde hun dokter helemaal nooit dat ze hun medicijnen niet innamen. De belangrijkste redenen om dat niet te doen waren schaamte en het gevoel dat de dokter er toch niets aan kon doen. In het begeleidende commentaar wordt uitgelegd dat het probleem nog wel eens veel groter kan zijn.2 In de steekproef waren immers mensen opgenomen die al deelnamen aan een regelmatig interviewpanel op internet. Dit betekent dat ze in ieder geval zo welvarend waren dat ze een pc hadden. Als chronische patiënten noodzakelijke pillen achterwege laten, kunnen de kosten van de zorg flink toenemen. Niet iedereen kan voor zichzelf zorgen en heeft genoeg geld om dat te doen. Het is zeker niet denkbeeldig dat dit probleem straks ook in Nederland optreedt. Diabetes wordt een speerpunt in het VWS-beleid, maar de diabetespatiënten moeten dan hun pillen kunnen blijven gebruiken… (JZ)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen