Nieuws

Degeneratieve knieaandoeningen: niet kijken

Gepubliceerd
8 augustus 2022
Ondanks ontbrekend bewijs worden kijkoperaties bij knieartrose en degeneratieve meniscuslaesies regelmatig toegepast. Ook in de huisartsenpraktijk zien we regelmatig patiënten die een dergelijke ingreep verwachten. Een nieuwe cochranereview vindt geen bewijs voor een toegevoegde waarde van deze kijkoperaties voor pijn, functie en kwaliteit van leven.
0 reacties

De auteurs van de cochranereview includeerden 16 trials. De trials waren gerandomiseerd of quasigerandomiseerd. Hierin werden kijkoperaties vergeleken met placebo-operaties of een conservatieve behandeling, zoals oefeningen, injecties of medicatie.  

De 2105 deelnemende patiënten waren gemiddeld 46-65 jaar oud en 56% was vrouw. Ze hadden klachten door een degeneratieve aandoening aan 1 of beide knieën. Er was sprake van artrose, degeneratief meniscusletsel of beide.  

Vier trials vergeleken de operatie met een placebo-ingreep. De overige 12 trials vergeleken de operatie met andere conservatieve interventies, met name oefeningen. 

Pijn en functie 

Postoperatieve pijn in de placebogroep was 40,1 op een schaal van 0 tot 100 (hogere score betekent meer pijn) en 35,5 in de operatiegroep (gemiddeld verschil 4,6; 95%-BI 0,02 tot 9). Dit verschil was niet klinisch relevant.  

Postoperatieve functie in de placebogroep was 75,9 op een schaal van 0 tot 100 (hogere score betekent betere functie). In de operatiegroep was dit 76 (gemiddeld verschil 0,1; 95%-BI -3,2 tot 3,4).  

Geen groot succes 

Na de operatie rapporteerde 74% van de patiënten in de placebogroep en 82% van de patiënten in de operatiegroep dat de ingreep succesvol was (RR 1,11; 95%-BI 0,66 tot 1,86).  

Ook in vergelijking met andere interventies vonden de auteurs geen klinisch relevante verschillen. Er waren wel aanwijzingen dat een kijkoperatie meer complicaties met zich meebracht.  

Hoewel de bewijskracht laag is, wegen de voordelen van kijkoperaties bij degeneratieve knieaandoeningen dus nog steeds niet op tegen de nadelen. Niet kijken dus! 

 

Literatuur

  • O’Connor D, et al. Arthroscopic surgery for degenerative knee disease (osteoarthritis including degenerative meniscal tears). Cochrane Database Syst Rev 2022;3:CD014328.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen