Nieuws

Denk aan vitaminesuppletie na bariatrische chirurgie

Gepubliceerd
9 maart 2023
Mogelijke langetermijncomplicaties na bariatrische chirurgie zijn deficiënties van met name ijzer, calcium, vitamine D, B1, B12 en eiwit. Multivitaminesupplementen zijn effectief in het voorkomen hiervan. Uit Nederlands tweedelijns onderzoek blijkt dat het veel patiënten echter niet lukt om levenslang multivitaminen te slikken. Goed om hier rekening mee te houden.
0 reacties

De auteurs stuurden vragenlijsten naar 15.424 patiënten uit 4 bariatrische centra in Nederland. Er werden 4614 patiënten geïncludeerd, voornamelijk vrouwen (79,8%), met een mediane leeftijd van 51 jaar. De patiënten hadden meestal een Roux-en-Y-gastric bypass (64%) of gastric sleeve operatie (32%) ondergaan.

Vitamines innemen? 

710 patiënten (15,4%) gebruikten de voorgeschreven multivitaminen na de operatie niet consequent. 340 patiënten (7,4%) gaven aan helemaal geen multivitaminen meer te gebruiken. Van hen was 53% > 1 jaar na de operatie gestopt. 

De belangrijkste gerapporteerde redenen voor het niet of inconsequent gebruiken van de vitaminen waren: vergeten tabletten dagelijks in te nemen (68%), gastro-intestinale bijwerkingen (26%), vervelende smaak of geur van de tabletten (23%), de hoge kosten (14%) en het niet ervaren van symptomen van deficiënties (21%).  

Het mag duidelijker 

Ook was ruim een kwart van de patiënten ontevreden over de informatie die ze kregen. Ze hoorden te weinig over de voor- en nadelen en ze wisten niet hoe en wanneer ze de vitamines moeten innemen. De helft van de patiënten gaf aan dat hun arts op een controleafspraak niet vroeg naar het gebruik van de multivitaminen, waardoor hun motivatie voor gebruik afnam. 

De belangrijkste beperking van deze studie is de mogelijke selectiebias. Het al dan niet gebruiken van multivitaminen kan correleren met de bereidheid om deze vragenlijst in te vullen. 

Deficiëntie voorkomen 

Samen met de bariatrisch chirurg kunnen huisartsen een rol spelen in het informeren en motiveren van deze groep patiënten om toch de vitamines te nemen en zo onnodige deficiënties te voorkomen. Daarnaast kunnen huisartsen alert zijn op (klachten van) deficiënties bij patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan.

Literatuur

  • Smelt HJM, et al. Factors affecting patient adherence to multivitamin intake after bariatric surgery: a multicentre survey study from the patient's perspective. Obes Surg. 2021;31:4316-26. https://doi.org/10.1007/s11695-021-05571-y.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen