Nieuws

Depressie bij diabeten

Gepubliceerd
31 maart 2016
Bij diabeten komt depressie regelmatig voor. Het is bekend dat door de depressie de diabetes vaak minder goed is ingesteld. Recent zijn er aanwijzingen gevonden dat deze ontregeling minder vaak voorkomt bij diabeten die antidepressiva slikken.
Brielera et al. onderzochten in een Amerikaans eerstelijns database retrospectief hoe bij 1399 diabeten de instelling was van hun diabetes. Hiervoor deelden ze de diabeten in drie groepen in: diabeten zonder depressie, diabeten met depressie die geen antidepressiva slikten en diabeten met depressie die wel antidepressiva gebruikten. In deze groepen werd gekeken hoeveel procent hun streefwaarde haalde en werd het gemiddelde HbA1c gemeten. In de eerste groep had 42,7% van de diabeten een adequate instelling met een gemiddeld HbA1c van 7,76. In de tweede en derde groep waren deze getallen 34,6% met een HbA1c van 8,13 en 50,9% met een HbA1c van 7,41.
Deze verschillen zijn statistisch significant. Ook na correctie voor verschillen tussen deze groepen - zoals geslacht, roken, hypertensie en angststoornis - bleven deze verschillen bestaan.
Aangezien dit onderzoek retrospectief was en slechts een momentopname betrof, kan niet gesteld worden dat dit betere HbA1c voortkwam uit het gebruik van antidepressiva. Hiervoor is nog verder prospectief onderzoek nodig.
Op dit moment blijft het belangrijk om ons te realiseren dat een diabeet met een depressie een hogere kans heeft om niet goed ingesteld te zijn. De informatie uit dit onderzoek kunnen we meenemen in de overweging om de depressie al dan niet medicamenteus te behandelen.
Jurgen Damen

Literatuur

  • 1.Brielera JA, et al. Antidepressant medication use and glycaemic control in co-morbid type 2 diabetes and depression. Fam Pract 2016;33:30-6.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen