Nieuws

Deze maand in H&W: keuzehulpen en samen beslissen

Date
2 december 2022
‘Veel artsen denken dat ze samen met patiënten beslissen, maar de toepassing blijft in de praktijk achter’, zegt Ariëtte Sanders in het redactioneel van H&W 12. In dit nummer staat samen beslissen centraal, inclusief de instrumenten om dat te doen zoals keuzehulpen en keuzekaarten. Ook is er aandacht voor aiossen en opleiders die hier soms mee worstelen.