Nieuws

Diabetes en begripsvermogen

Gepubliceerd
10 september 2002

Diabetes doet een groot beroep op het vermogen van een patiënt om het eigen leven aan te passen aan de ziekte: voedingsinstructies, zichzelf controleren, symptomen van een mogelijke complicatie signaleren en aanpassen van medicatie. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er een verband bestaat tussen de mate van glykemische instelling en health literacy (het vermogen om medische instructies te lezen, te begrijpen en op te volgen). Patiënten met een lage health literacy blijken tweemaal zo vaak slecht ingesteld (HbA1c >9,5%) en lijden tweemaal zo vaak aan retinopathie als patiënten met een beter begripsvermogen. Nieuw aan deze resultaten is dat het verband blijft bestaan na correctie voor etniciteit, leeftijd, geslacht, verzekeringsstatus, een deel van de comorbiditeit en het al dan niet ontvangen van diabeteseducatie. Mogelijk is dit een van de verklaringen waarom – ondanks forse inspanningen van vele collega's en ondanks praktijkverbeteringsprogramma's – zo weinig vooruitgang wordt geboekt bij de glykemische instelling van diabetespatiënten. Dit onderzoek geeft eveneens een mogelijke verklaring van slechtere resultaten bij de behandeling van chronische aandoeningen in achterstandswijken en bij achterstandspopulaties. (HW)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen