Nieuws

Diabetesgerelateerde angst voor beweging

Datum
14 juni 2019
Lichamelijke beweging verbetert de glykemische instelling bij diabetes mellitus type 2. Toch is het soms lastig mensen te motiveren meer te bewegen. Er kunnen diabetesgerelateerde angsten meespelen, zoals angst voor hypoglykemie of ontwikkelen van ulcera. Dat blijkt uit een recent focusgroeponderzoek onder diabetespatiënten met pijnlijke neuropathie.