Nieuws

Diagnostiek op basis van genexpressie

Gepubliceerd
7 mei 2014

Patiënten met pijn op de borst blijven een uitdaging voor de huisarts. Bij vage en atypische verschijnselen (vooral bij vrouwen en ouderen) zijn de dilemma’s duidelijk. Een test om deze diagnostische onzekerheid te verkleinen is vanzelfsprekend welkom. Tests op basis van genexpressie blijken een zinvolle aanvulling op het huidige beleid. Het lijkt erop dat deze tests in de toekomst een rol zullen spelen. Toepassing in de huisartsenpraktijk is nog niet duidelijk, maar de ontwikkelingen gaan snel.

Lee Herman et al. hebben het expressieniveau van 23 genen van leukocyten kunnen meten om daaruit de kans op coronairlijden te bepalen. De genexpressiescore (GES) loopt van 1 tot 40 en is een maat voor de activiteit van atherosclerose. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat een score ≤ 15 laag risico op coronairlijden betekent en een score > 15 hoog risico. De onderzoekers bekeken of toepassing van de GES een verandering teweegbrengt in het diagnostisch circuit, en dus of het leidt tot minder of juist meer – dure en belastende – invasieve en non-invasieve diagnostiek.

Geïncludeerd werden 261 stabiele, niet-acute, niet-diabetische patiënten met mogelijk coronairlijden. Het onderzoek vond plaats in eerstelijnspraktijken in de Verenigde Staten. De primaire uitkomstmaat was verandering van het diagnostisch plan na toepassing van de GES. Eerst werd op basis van klinische diagnostiek het verdere diagnostische beleid bepaald. Pas daarna werd de GES toegepast en werd gekeken of het diagnostisch traject hierdoor veranderde. Wanneer de GES ≤ 15 was, werd het oorspronkelijke plan door de behandelend arts in 60% van de gevallen aangepast tot een minder intensief plan, bij 38% bleef het beleid gelijk en bij 2% werd het diagnostisch plan juist uitgebreid. Bij een GES-uitslag > 15 kreeg 39% een uitbreiding van het oorspronkelijke diagnostische plan, terwijl 47% een ongewijzigd onderzoeksplan behield.

De auteurs concluderen dat de genexpressietest een aanvulling is op het huidige beleid, waarbij klinische gronden bepalend zijn voor het te volgen diagnostisch traject bij patiënten met klachten die mogelijk wijzen op coronairlijden.

Herman L, et al. Utility of a genomic-based, personalized medicine test in patients presenting with symptoms suggesting coronary artery disease. J Am Board Fam Med. 2014;27:258-67.

Foto: Cliparea/Custom Media/Shutterstock

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen