Nieuws

Diagnostiek van het bewegingsapparaat

Gepubliceerd
29 juni 2015
Dossier
Doelgroep Het boek is in de eerste plaats geschreven voor fysiotherapeuten en studenten fysiotherapie, maar is ook zeer bruikbaar voor huisartsen, aios huisartsgeneeskunde en onderwijsmakers.
Inhoud Het boek geeft een up-to-date overzicht van wetenschappelijke onderbouwing van het dagelijks diagnostisch handelen in de eerste lijn op het gebied van het bewegingsapparaat. Daarnaast biedt het inzicht in het klinisch redeneerproces bij diagnostiek van het bewegingsapparaat. Het boek bestaat uit twee gedeelten. In het eerste deel komen basisbegrippen uit wetenschappelijk onderzoek aan bod, zoals klinisch redeneren binnen de eerste lijn, validiteit, reproduceerbaarheid en de kenmerken van verschillende typen tests (individueel versus model). In het tweede deel wordt het bewegingsapparaat verdeeld over acht hoofdstukken, waarna de auteurs aan de hand van de in het eerste deel besproken begrippen ingaan op de diagnostiek van het bewegingsapparaat en de diagnostische waarde van beeldvormende technieken. Er is uitdrukkelijk geen aandacht voor behandeling. Elk hoofdstuk over het bewegingsapparaat begint met een casus, waardoor het niet alleen droge stof blijft. Daarnaast is er ook nog ondersteuning in de vorm van 19 instructievideo’s (zonder geluid) over de uitvoering van specifieke tests op de besloten site van de uitgever.
Oordeel Het boek is overzichtelijk en daarom handig in gebruik voor zowel studenten als docenten. De eerste lijn als uitgangspunt is prettig, omdat je als huisarts een idee krijgt over het aanbod bij de fysiotherapeut en vice versa. Toch ligt de nadruk op de fysiotherapeut. Het boek is een welkome aanvulling bij de boeken die reeds verschenen zijn over het uitvoeren van vaardigheden, omdat alle tests nu ook wetenschappelijk onderbouwd worden. Daar schuilt echter ook het gevaar. Door uitgebreid in te gaan op de huidige stand van zaken dreigt snelle datering. Voor de huisartsenpraktijk zou ik het boek niet snel aanbevelen omdat, behalve het hoofdstuk heup, alle overige hoofdstukken ook worden beschreven in NHG-Standaarden. Ook daarin is tegenwoordig uitgebreid aandacht voor de wetenschappelijke waarde van tests.
Wilma Spinnewijn

Waardering: ∙ ∙ ∙

zeer matig ∙
matig ∙ ∙
redelijk ∙ ∙ ∙
goed ∙ ∙ ∙ ∙
uitstekend ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen