Nieuws

Diagnostische verrichtingen in de huisartsenpraktijk

Gepubliceerd
4 april 2013
Dossier
Doelgroep Huisartsen, artsen-in-opleiding-tot-huisarts, praktijkondersteuners en medisch studenten.
Inhoud Dit handboek beschrijft 77 uiteenlopende diagnostische verrichtingen, ingedeeld volgens ICPC en verduidelijkt met meer dan 500 afbeeldingen. Een keur aan huisartsen met specifieke expertise geeft op basis van beschikbare literatuur handvatten voor de indicatie, de praktische uitvoering en de interpretatie van uitslagen. Zowel de waarde als de beperkingen van de verrichtingen komen zo aan bod.
De redactie heeft twee uitgangspunten genomen voor het opnemen van een diagnostische verrichting in het boek: de adviezen die voortvloeien uit de NHG-Standaarden en de praktische uitvoerbaarheid in de huisartsenpraktijk. In een aantal hoofdstukken is echter van deze uitgangspunten afgeweken. Zo is er ook ruimte voor tests die niet meer aanbevolen worden in de meest recente NHG-Standaard (bijvoorbeeld de post-coitumtest), testen die voorlopig nog buiten de praktijk plaatsvinden (onder andere troponinebepaling) of waarbij een aanvullende cursus nodig is voor een verantwoorde uitvoering (zoals divers echografisch onderzoek). De selectie van deze verrichtingen is niet helemaal transparant, maar de mix tussen conventioneel en vernieuwend onderzoek is goed in balans.
Oordeel Voor mij als jonge huisarts is dit boek vooral een overzichtelijk naslagwerk. In een vak met veranderende inzichten in diagnostische procedures kunnen lezers hun arsenaal aanvullen of toetsen aan de huidige standaard. Eindelijk staat de test eens centraal, niet de klacht of diagnose. De lezer moet zich er wel bewust van zijn dat juist door deze focus op lichamelijk en aanvullend onderzoek, de voorgeschiedenis en anamnese dreigen onder te sneeuwen, terwijl die doorgaans het meest bijdragen aan het stellen van de diagnose.
Het boek streeft duidelijk naar wetenschappelijke onderbouwing. De expliciete huisartsgeneeskundige setting is daarbij waardevol omdat eigenschappen van de huisartsenpopulatie vaak de indicatie en interpretatie van onderzoek bepalen. Echter, veel van de testen zijn in de literatuur niet specifiek in de huisartsenpraktijk onderzocht en er is niet systematisch aandacht besteed aan de positief en negatief voorspellende waarden.
Kortom, dit lijvige, mooi vormgegeven handboek is een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse huisartsgeneeskundige literatuur. Ik kan niet wachten tot de internetversie uitkomt.
Waardering: • • • •
zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen