Nieuws

Diclofenac effectiever dan morfine bij urinesteenaanval

Gepubliceerd
18 april 2016

Een koliekaanval bij een urinesteen kan zeer pijnlijk zijn. De huisarts geeft meestal diclofenac als pijnstilling, terwijl in de tweede lijn ook vaak paracetamol en morfine gegeven worden. Het was tot nu toe onduidelijk welk middel het effectiefste is. Nieuw onderzoek laat zien dat intramusculair diclofenac bij een urinesteenaanval beter werkt dan intraveneus morfine of paracetamol.

Onderzoekers in Qatar voerden op de eerste hulp een geblindeerd, gerandomiseerd onderzoek uit bij patiënten (n = 1645) met een urinesteenaanval. Voor de pijn kregen ze diclofenac 75 mg intramusculair, morfine 0,1 mg/kg intraveneus of paracetamol 1000 mg intraveneus. De primaire uitkomstmaat was het percentage patiënten dat tenminste 50% verlaging van de pijnscore bereikte binnen 30 minuten na toediening van het middel.

In de diclofenacgroep bereikte 68% van de patiënten deze uitkomstmaat, terwijl dit in de morfine- en paracetamolgroep 61% en 66% was (odds ratio voor diclofenac versus morfine: 1,35 (95%-BI 1,05 tot 1,73)). Patiënten die intramusculair diclofenac kregen hadden 11% meer kans om na 30 minuten 50% minder pijn te hebben dan patiënten die intraveneus morfine kregen.

De NHG-Standaard Urinesteenlijden beveelt aan om diclofenac 75 mg intramusculair als pijnstilling te geven. Dit onderzoek laat zien dat dit ook de effectiefste vorm van pijnstilling is. Een nadeel van dit onderzoek is dat het in de tweede lijn plaatsvond, alhoewel het wel een niet-geselecteerde patiëntenpopulatie betrof die zich met klachten meldde bij de eerste hulp. Opmerkelijk genoeg was intraveneus morfine even effectief als intraveneus paracetamol. In ieder geval ondersteunt dit onderzoek het gebruik van intramusculair diclofenac in de huisartsenpraktijk als middel van eerste keus bij een urinesteenaanval.

Pathan SA. Delivering safe and effective analgesia for management of renal colic in the emergency department: a double-blind, multigroup, randomised controlled trial. Lancet 2016. pii: S0140-6736(16)00652-8. doi: 10.1016/S0140-6736(16)00652-8. [Epub ahead of print]

Foto: funnyangel/shutterstock

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen