Nieuws

Dieet en beweging bij nieuwe diabeten?

Gepubliceerd
4 oktober 2012
Dat een beter voedingspatroon en een toename van lichaamsbeweging een positief effect heeft op de glucoseregulatie van diabeten is reeds bekend. Maar of naast een dieetadvies een beweegprogramma een nog sterker positief effect zou hebben bij nieuw ontdekte diabeten was tot op heden onduidelijk. Vorig jaar werd een RCT uitgevoerd naar het synergetische effect van beide methoden op het HbA1c van deze diabeten. Dit onderzoek liet zien dat een dieet alleen al zorgde voor daling van het HbA1c van nieuwe gediagnosticeerde diabeten, maar dat een aanvullend beweegprogramma verrassenderwijs geen extra positief effect opleverde.
Engelse onderzoekers includeerden 593 patiënten die kort tevoren (5-8 maanden) te horen hadden gekregen dat bij hen diabetes was geconstateerd. Zij werden over 3 groepen verdeeld. De onderzoeksgroep werd in een 2:5:5-ratio over de 3 te onderzoeken groepen verdeeld, waarbij de controlegroep het kleinst was. De controlegroep ontving de gebruikelijke zorg zoals zij tot nu toe gewend waren. Eén interventiegroep kreeg een dieetadvies op maat en de andere interventiegroep volgde zowel een dieet als een beweegprogramma. Het dieetprogramma bestond uit advies gebaseerd op de Diabetes UK dietary guidelines teneinde een gewichtsverlies van 5-10 % te behalen. De dieet- en sportprogrammagroep werd daarnaast gevraagd ten minste 5 keer per week 30 minuten te bewegen. Uit dit gerandomiseerde onderzoek bleek na 6 maanden een klinisch significante daling van het HbA1c in de dieetgroep ten opzichte van de controlegroep (-0,28% (3 mmol/mol), p = 0,005)) maar ook in de dieet- en beweeggroep (-0,33% (3 mmol/mol), p &lt 0,001). De verschillen tussen de interventiegroepen onderling waren niet significant. Een dieetadvies tezamen met een intensief beweegprogramma leverde dus niet méér op dat een dieet alleen. De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 stelt dat met dieetinterventie in de vorm van energierestrictie alleen al een adequate glucoseregulering kan worden bereikt bij nieuw ontdekte diabeten. Desondanks lijkt het toch goed om naast een dieetadvies toch ook voldoende bewegen te blijven adviseren aan nieuwe diabeten, omdat bewegen bij hart- en vaatziekten wel effectief is en diabeten nu eenmaal een hogere kans hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.
Maurits Vinkers

Literatuur

  • 1.Andrews RC, et al. Diet or diet plus physical activity versus usual care in patients with newly diagnosed type 2 diabetes: the Early ACTID randomised controlled trial. Lancet 2011;378:129-39.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen