Nieuws

Dieet voor de nieren bij suikerziekte

Gepubliceerd
10 november 2008

Een van de vaak voorkomende gevolgen van diabetes mellitus is nefropathie. Een diabeet heeft daardoor een verhoogd risico om uiteindelijk afhankelijk te worden van dialyse. Nefropathie bij diabetes mellitus moet dan ook zo snel mogelijk worden opgespoord en wordt dan behandeld met ACE-remming en – vanouds - met een eiwitbeperkt dieet. ACE-remming is bewezen effectief in het verminderen van nierfunctieachteruitgang en verbeteren van de prognose. Van eiwitbeperking werd dat eigenlijk altijd geloofd, zonder dat er goede empirische aanwijzingen voor waren. Die aanwijzingen zijn er nu wel. Een meta-analyse van acht, gerandomiseerde effectstudies met in totaal 519 patiënten liet zien dat het effect op de nierfunctie van eiwitbeperking, zo het al aanwezig mocht zijn, in ieder geval erg klein is. Dat geldt zowel voor nefropathie bij DM type I als bij type II. Een effect op de glomerulaire filtratie kon niet worden aangetoond. Wel nam de proteïnurie af, maar dat kon worden verklaard door een daling van het serumalbumine. Een beperking bij de interpretatie van de resultaten van deze meta-analyse is dat de eiwitbeperking in de interventiegroep minder groot was dan gewenst, wat mogelijk kan hebben geleid tot onderschatting van het effect. Wel geeft het aan hoe moeilijk een eiwitbeperking in de praktijk van alledag te realiseren is. Hoe dan ook, op grond van deze meta-analyse is er geen aanleiding om diabetespatiënten met nierfunctiestoornissen ook nog lastig te vallen met eiwitbeperking. Eerst zal het effect daarvan goed moeten worden aangetoond. (HvW)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen