Nieuws

Discussie borstkankerscreening in H&W 10

Gepubliceerd
27 september 2019
Over het nut van bevolkingsonderzoek naar borstkanker is onenigheid, waarbij de conclusie van beide opponenten is dat vrouwen zelf moeten beslissen over deelname. Een andere discussie in dit nummer is die over de plaats van de CRP-sneltest bij een COPD-exacerbatie. Hoe moeten we recent onderzoek hierover interpreteren? Verder is er aandacht voor knelpunten in de palliatieve spoedzorg en leest u welke opvattingen burgers hebben over kernwaarden en kerntaken van de huisarts.
0 reacties

Verder lezen