Praktijk

Dokteren in je luie stoel?

Gepubliceerd
20 mei 2006

Samenvatting

Stelt u zich voor: u mailt tussen de spreekuren door (of thuis vanachter uw bureau) even de NHG-Patiëntenbrief ‘De anticonceptiering’ naar een patiënte die hierover online een vraag stelde. Of u wijzigt via een elektronisch berichtje het insulineregime van de heer De Vries die zojuist zijn glucose-dagcurve heeft gemaild. Deze e-consulten komen vervolgens automatisch in het EMD van de betreffende patiënten terecht via een Edifact-bericht. Futuristische hersenspinsels? Nee hoor, voor tientallen huisartsen is dit dagelijkse praktijk. Zij werken met eConsult, een applicatie die het allemaal mogelijk maakt.

Diverse voordelen

Een elektronisch consult heeft enkele voordelen boven een telefonisch of spreekuurconsult:

 • Verbeterde service. Ruim driekwart van de internetgebruikers in Nederland geeft aan wel te willen mailen met hun dokter.
 • Verbeterde bereikbaarheid. Uw praktijk is altijd elektronisch bereikbaar en de telefonische belasting neemt af.
 • Verbeterde efficiëntie. U kunt een e-consult afhandelen op een tijdstip dat het u uitkomt, en dat geldt ook voor de patiënt.
 • Verbeterde kwaliteit. De patiënt verwoordt door de schriftelijke vorm zijn vraag helder en kan uw antwoorden, eventueel vergezeld van bijlagen of links, lezen én herlezen; hierdoor wordt de informatie beter begrepen en onthouden.

De mogelijkheden van eConsult

NHG, LHV en uitgever Bohn Stafleu Van Loghum ontwikkelden een applicatie voor elektronische consultvoering in de huisartsenpraktijk: eConsult. Als u abonnee bent van Praktijkinfo.nl (een applicatie waarmee u uw eigen praktijkwebsite kunt maken en onderhouden) beschikt u sinds 2005 over eConsult. Daarmee kunt u online consulten afhandelen op een manier die u zelf kunt aanpassen. Zo kunt u de responstijd per dag instellen (uw patiënt krijgt dan bijvoorbeeld op maandag te lezen dat u binnen één dag zult antwoorden en op vrijdag binnen drie dagen), de welkomst- en andere teksten veranderen, en bepaalde onderwerpen toewijzen aan uzelf, uw assistente, praktijkondersteuner of collega. Patiënten kunnen u elektronisch raadplegen nadat zij zich formeel hebben aangemeld. Na controle van alle (verzekerings)gegevens kunt u de patiënt al dan niet autoriseren. Zo maken dus alleen bij uw praktijk ingeschreven patiënten gebruik van eConsult. U ontvangt een mailtje of SMS’je zodra een bericht van een patiënt binnenkomt. De vraag zelf leest u op een beveiligde website. U kunt op die site vervolgens de vraag beantwoorden, documenten toevoegen of eventueel een wedervraag stellen. Alle e-consulten worden automatisch bewaard in een centraal archief dat voldoet aan de gestelde veiligheidseisen. De berichtgeving naar het patiëntgebonden EMD via een Edifact-bericht wordt binnenkort geïmplementeerd.

Vergoeding van het e-consult

Sinds de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet bestaat er een CTG-tarief voor ‘e-mailconsulten’ (€ 4,50, hetzelfde als een telefonisch consult). Aan de vergoeding zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo stelt het CTG dat alleen mag worden gedeclareerd:

 • aan een ingeschreven patiënt;
 • in geval van een bestaande behandelingsrelatie;
 • indien er een overeenkomst is met de zorgverzekeraar voor het declareren van e-consulten;
 • als het niet een eerste consult voor een aandoening betreft.
Verder mag alleen worden gedeclareerd als het e-consult een spreekuurconsult vervangt. De hoogte van de vergoeding lijkt hiermee echter nog geen rekening te houden. Vermoedelijk zal het tarief worden aangepast zodra meer bekend is over de tijdsinvestering.

Veiligheid en privacy

Verwarrend is dat het CTG spreekt over een ‘e-mailconsult’ in plaats van een e-consult of online consult. De KNMG-richtlijn1 sluit e-mailcontact tussen arts en patiënt niet uit, maar stelt (net als het NHG-Standpunt2) dat ‘gewone’ e-mail niet veilig genoeg is. De privacy kan daarbij niet voldoende worden gewaarborgd en informatie moet versleuteld worden verzonden. Praktische handreikingen voor veiligheid en gebruik van e-consult worden in een volgend nummer van In de praktijk gegeven.

Vraagverheldering en triage

Het NHG is inhoudelijk betrokken bij een pilotproject van Medic-Info, waarbij huisartsen in Zuid-Nederland gebruikmaken van eConsult Plus. In deze toepassing is een door het NHG gecertificeerd triagesysteem geïmplementeerd om de vraag van de patiënt te verhelderen en de urgentie te kunnen inschatten. Het onderzoek richt zich met name op de meerwaarde van zo’n triagesysteem bij e-consult en het effect op de tijdsinvestering van de huisarts.

Volgende maand interviewt In de praktijk twee huisartsen met veel ervaring met eConsult. De maand daarna wordt de NHG-checklist voor het e-consult behandeld.

Literatuur

 • 1.KNMG-richtlijn voor online arts-patiënt contacten. Utrecht: KNMG, december 2004 (zie http://knmg.artsennet.nl, onder ‘Publicaties’)
 • 2.NHG-Standpunt over online arts-patiëntcontacten. Utrecht: NHG, maart 2005 (zie http://nhg.artsennet.nl, onder ‘Standpunten’)
 • 3.Van Rijen AJG. Internetgebruiker en kiezen van zorg. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2003

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen