Nieuws

Doodsoorzaken

Gepubliceerd
10 september 2003

In de nieuwe wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek, die op 17 juni jl. door de Tweede Kamer is aangenomen, is eindelijk vastgelegd dat de CBS-gegevens over doodsoorzaken toegankelijk gemaakt worden voor onderzoekers. Werd in 1989 nog gesproken over het CBS als ‘de begraafplaats van onze doodsoorzaken’, nu is daarin verandering gekomen. Onder nader omschreven voorwaarden kan het CBS nu gegevens over doodsoorzaken verstrekken ten behoeve van statistisch onderzoek. Het hek van de begraafplaats is van het slot. Voor onderzoekers kan dat belangrijk zijn. (FS)

Literatuur

  • 0.Wetsvoorstel “Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek” (Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2001-2002, nr. 28277) (www.parlement.nl).

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen