Wetenschap

Door de huisarts verwezen patiënten en zelfverwijzers op de afdeling spoedeisende hulp

Gepubliceerd
10 november 2000

Samenvatting

Doel: Vaststellen van verschillen ten aanzien van diagnose, diagnostiek en behandeling tussen zelfverwijzers en door de huisarts verwezen patiënten met buikklachten.
Methode: In 1997 presenteerden zich 1975 patiënten met buikklachten zonder verwijzing op de SER-afdeling van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, en 753 patiënten met buikklachten die door de huisarts waren verwezen. Er werden gegevens verzameld over patiëntenkenmerken, tijdstip van presentatie, diagnostiek, diagnosen en behandeling van al deze patiënten.
Resultaten: Tussen de groep zelfverwijzers en de groep verwezen patiënten bleken grote verschillen: mediane leeftijd (29 versus 58 jaar), presentatie buiten kantoortijd (76 versus 47 procent), ernst van de diagnose, percentage opnamen (9 versus 66 procent) en percentage operaties (3 versus 23 procent).
Conclusie: Het belang van de poortwachtersfunctie van de huisarts wordt met dit onderzoek bevestigd.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen