Nieuws

Dosering acetylsalicylzuur bij CVRM hangt af van gewicht

Gepubliceerd
11 september 2018
Het effect van acetylsalicylzuur ter preventie van cardiovasculaire ziekten is sterk afhankelijk van het lichaamsgewicht. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de gegevens van 9 primaire (102.621 patiënten) en 4 secundaire (12.964 patiënten) preventietrials. Een lage dosis (75 tot 100 mg) acetylsalicylzuur bleek alleen effectief bij patiënten lichter dan 70 kg en een hoge dosis acetylsalicylzuur (≥ 300 mg) alleen bij patiënten zwaarder dan 70 kg.
0 reacties

In de analyse van alle primaire preventietrials met een lage dosis (75 tot 100 mg) acetylsalicylzuur verminderde acetylsalicylzuur het risico op cardiovasculaire ziekten (beroerte, myocardinfarct en overlijden) met 23% bij patiënten lichter dan 70 kg (hazard ratio 0,77; 95%-BI 0,68 tot 0,87). In deze onderzoekspopulatie was 80% van de mannen en bijna 50% van de vrouwen zwaarder dan 70 kg. Bij de groep patiënten zwaarder dan 70 kg was een lage dosis acetylsalicylzuur niet effectief in het verminderen van cardiovasculaire ziekten (HR 0,95; 95%-BI 0,86 tot 1,04).

Een hoge dosis acetylsalicylzuur (325 mg) gaf een afname van cardiovasculaire ziekten bij patiënten zwaarder dan 70 kg (HR 0,83; 95%-BI 0,70 tot 0,98), maar niet bij patiënten lichter dan 70 kg. Een gecombineerde analyse van primaire en secundaire preventietrials (na beroerte) met hoge doseringen acetylsalicylzuur (≥ 300 mg) liet een vergelijkbaar verband zien tussen lichaamsgewicht en cardiovasculaire ziekten.

In de huidige NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement is er geen rol weggelegd voor acetylsalicylzuur bij primaire preventie van cardiovasculaire ziekten, omdat het middel niet opweegt tegen het risico op bloedingscomplicaties. Voor secundaire preventie wordt er bij alle patiënten acetylsalicylzuur (80 tot 100 mg/dag) voorgeschreven, tenzij er een indicatie is voor orale antistolling. Dit onderzoek zet vraagtekens bij dit ‘one dose fits all’-beleid. Vervolgonderzoeken naar zowel primaire als secundaire preventie van cardiovasculaire ziekten moeten aantonen of de balans tussen het optreden van cardiovasculaire ziekten en bloedingscomplicaties verschuift bij gewichtsafhankelijke doseringen van acetylsalicylzuur.

Literatuur

  • Rothwell PM, et al. Effects of aspirin on risks of vascular events and cancer according to bodyweight and dose: analysis of individual patient data from randomized trials. Lancet 2018;392:387-99. Doi 10.1016/S0140-6736(18)31133-4.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen