Nieuws

Drukker in de stad of op het platteland?

Gepubliceerd
14 januari 2019
Maken huisartsen op het platteland langere werkweken dan hun collega’s in de stad of is het juist andersom? Het NIVEL zocht het uit en concludeert dat het verschil in werkdruk niet zozeer optreedt tussen stad of platteland maar tussen solo- of groepspraktijken.
4 reacties

Ruim duizend huisartsen deden aan het onderzoek van het NIVEL mee, zij kregen via sms regelmatig de vraag wat zij aan het doen waren. Op die manier kregen de onderzoekers inzicht in de werktijden en zij koppelden deze gegevens aan CBS-data om de relatie met de bevolkingsdichtheid en -krimp te bepalen. Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode van 2012 tot 2014.

Een mogelijke oorzaak voor het steeds moeilijker vinden van opvolgers in de perifere regio’s van ons land is, zo stellen de onderzoekers, het feit dat in deze praktijken de werkbelasting zwaarder is. Dit zou te maken kunnen hebben met reistijden, de door de populatie verlangde beschikbaarheid en de krimp van deze regio’s waardoor een vergrijsde, hulpbehoevende groep met weinig mantelzorgers achterblijft. Deze aanname blijkt echter niet te kloppen.

Dokters op het platteland maken wat meer uren in de week (gemiddeld 3,5 uur meer, oftewel 6% waarvan 2,6 uur direct patiëntencontact), maar zij hebben ook meer ingeschreven patiënten (gemiddeld 231, 9%). Er is daarmee een kleine maar significante relatie tussen urbanisatiegraad, praktijkgrootte en werkweek. Wonen in een krimpregio heeft in dit onderzoek geen relatie met de werkbelasting. De belangrijkste voorspeller voor de werkbelasting is de praktijkvorm, waarbij solisten meer uren maken dan hun collega’s in groepspraktijken.

De conclusie is dat er geen objectieve redenen zijn om praktijken op het platteland te mijden in verband met werkdruk. Wie de werktijd wil beperken, moet vooral in een groter verband samenwerken.

Literatuur

  • Van Hassel D, et al. Assessing the variation in workload among general practitioners in urban and rural areas: an analysis based on SMS time sampling data. Int J Health Plann Manage 2018 Sep 20. DOI: 10.1002/hpm.2663 [Epub ahead of print].

Reacties (4)

Sjoerd Hobma 19 februari 2019

Als antwoord op collega Sollie. De gemiddelde uren per week zijn 47.67 in de stad en 50.96 op het platteland. Voor solisten was dit 55.87 resp 59.10 en voor groepspraktijken 45.92 en 49.45 uur. Ben benieuwd naar de uren in Frankrijk na Medecin de Campagne.

Als reactie op collega Bakx: u heeft gelijk dat het regelmatig voorkomt dat in een gevonden relatie al te gemakkelijk een causaliteit wordt verondersteld. Maar in mijn stukje vind ik dat niet terug. Als ik uw punt goed begrijp zijn de resultaten van dit onderzoek welbeschouwd een argument voor jongere huisartsen om praktijken als de uwe juist niet te mijden. Het journaal is overigens een beschrijving van een onderzoek en geen beleidsstandpunt. En wat betreft de ivoren toren: ik werk zelf ver buiten de randstad met veel plezier in een klein samenwerkingsverband. 

 

Annet Sollie 27 februari 2019

Nou, we hebben dit artikel met een internationale vergelijking in werkbelasting: https://www.henw.org/artikelen/de-werkbelasting-van-huisartsen-internat…

Helaas zonder franse cijfers, maar ik vond wel data uit 2015: gemiddeld in frankrijk werken huisartsen 46 uur per week, 22 consulten per dag van 17 minuten gemiddeld. Hoe meer naar het Noorden hoe langer de werkweek....

 

 

Annet Sollie 14 januari 2019

Ik ben wel erg benieuwd naar het aantal uren per week (gemiddeld) wat er dan gewerkt wordt op het platteland en in de stad. Hebben jullie deze gegevens als aanvulling? 

Henk Bakx 3 februari 2019

Heel opmerkelijke conclusie; causaal verband tussen werkdruk en samenwerkingsverband?? Als ik opsta komt de zon op; dus als ik blijf liggen....blijft het donker.

Grootschaligheid en samenwerkingsverbanden hebben in het onderwijs niet het gewenste gebracht, mn niet in de regio. Een eerste lijn centrum?? 35.000 patiënten?? Op het platteland? Moet ik de veestapel mee rekenen? Als panacee het grotere samenwerkingsverband! Wanneer komt het  NHG (en de LHV) uit de ivoren Randstad-toren?

Ik heb mijn postcode (lichtgroen)gescoord in de VAAM;  en kom tot aanzienlijk hogere werkdruk. Vooral het rechter plaatje is interessant: waar zijn de achterstandswijken in de Randstad?? De ANW belasting is hierin niet meegeteld.

 Ik werk in een samenwerkingsverband;  we willen graag het samenwerkingsverband uitbreiden met meer huisartsen.  Daar zit nu juist de crux: de oorzaak van (kleinere) samenwerkingsverbanden, cq solo praktijken op het platteland is juist het gebrek aan jonge instroom!! We zijn al blij als er een opvolger komt voor een praktijk; uitbreiding huisartsen fte , ja graag.

En dan concluderen dat de grootte van het samenwerkingsverband een causaliteit heeft met hoge werkdruk? Lijkt me een beetje lichtzinnig.

 

Henk Bakx, Huisarts Kapelle-Biezelinge

 

Verder lezen