Nieuws

Dry needling bij de behandeling van hoofdpijn

Gepubliceerd
25 mei 2021
Dry needling is het plaatsen van een dunne naald op trigger points in spieren om te zorgen voor spierontspanning en pijnvermindering. Er is vooralsnog geen bewijs dat dry needling effectief is bij de behandeling van hoofdpijn. Een meta-analyse laat zien dat dry needling de pijn niet vermindert, maar het functioneren op de korte termijn wel verbetert bij patiënten met bijvoorbeeld spanningshoofdpijn. De kwaliteit van het bewijs is echter laag.
2 reacties

De auteurs includeerden 11 RCT’s (n = 685) voor de behandeling van dry needling bij spanningshoofdpijn, migraine en cervicogene hoofdpijn. Drie RCT’s kwamen uit westerse landen en 4 RCT’s waren van hoge kwaliteit. Het effect op hoofdpijn werd onderzocht na gemiddeld 2 (range 0-30) dagen. Om de onderzoeken te kunnen vergelijken, rekenden de auteurs alle scores om naar een schaal van 0-100, waarbij lagere scores op gunstiger uitkomsten duidden. De kwaliteit van het bewijs was laag. De auteurs zagen dat dry needling niet beter was dan alternatieve behandelingen (zoals placebo, placebo needling of fysiotherapie) om de pijn te verminderen. Dry needling verbeterde echter wel het hoofdpijngerelateerde functioneren bij patiënten met spanningshoofdpijn (SMD -2,28; 95%-BI -2,66 tot -1,91; n = 160; NNT =1; heel groot effect) of cervicogene hoofdpijn (SMD -0,72; 95%-BI -1,09 tot -0,34; n = 144; NNT = 3; groot effect). Voor migraine waren er geen relevante onderzoeken beschikbaar. Ernstige bijwerkingen kwamen niet voor, maar werden ook niet (systematisch) onderzocht.

De beperkingen van het onderzoek in de review zijn het gebrek aan blindering (met waarschijnlijk overschatting van het effect), ontoereikende power, interpretatieproblemen van de effectmaat vanwege het omrekenen naar de schaal van 0-100 en het gebrek aan uniformiteit in de toepassing van dry needling.

De NHG-Standaard Hoofdpijn beveelt manuele therapie en gedragspsychologische interventies aan wanneer de klachten onderdeel uitmaken van een chronisch klachtenpatroon, waarbij de gebruikelijke behandeling en begeleiding onvoldoende verbetering geven. Het bewijs voor effectiviteit is namelijk beperkt. Mogelijk kan deze groep patiënten qua functioneren ook profiteren van dry needling, hoewel het bewijs zwak is. Over langer bestaande klachten zijn geen uitspraken te doen. 

Literatuur

  • Pourahmadi M, et al. Dry needling for the treatment of tenstion-type, cervicogenic, or migraine headaches: a systematic review and meta-analysis. Phys Ther 2021 Feb 19. DOI: 10.1093/ptj/pzab068 [epub ahead of print].

Reacties (2)

Bauke Smit 25 mei 2021

Dry needling is vooral goed voor fysiotherapeuten!

Nico Terpstra 25 mei 2021

Dry needling is dus nergens goed voor. De eerste auteur M Pourahmadi (fysiotherapeut aan de universiteit van Teheran) is een believer in deze vorm van acupunctuur, en dat mag wel, maar de conclusie van hem en zijn groep activistische dry-needling-adepten, nl dat het functioneren van de hoofdpijn patiënt verbeterde ondanks nul en generlei effect op de hoofdpijn, lijkt er met de haren bijgesleept.

Verder lezen