Nieuws

E-diagnostiek veelbelovend voor psychische aandoeningen

Gepubliceerd
10 maart 2014

Een psychologisch onderzoek bestaat grotendeels uit het invullen van vragenlijsten. Als dit via internet zou kunnen (e-diagnostiek) zouden psychische aandoeningen sneller te herkennen zijn. Het invullen is dan laagdrempeliger omdat het vanuit huis kan, wat als bijkomend voordeel heeft dat patiënten minder sociaal wenselijke antwoorden geven (perceptie van anonimiteit). Huisartsen en praktijkondersteuners zijn erg tevreden over het programma Telescreen van TelePsy, zo blijkt uit Nederlands onderzoek.

Ies Dijksman et al. evalueerden een online diagnostisch systeem voor het vaststellen van aanwezigheid en ernst van psychische aandoeningen. Zij beoordeelden de gebruiksvriendelijkheid van het programma door tussen februari en juni 2012 zowel patiënten als huisartsen en praktijkondersteuners online vragenlijsten te laten invullen. In totaal namen 34 huisartsen, 15 praktijkondersteuners (99 uitgenodigd, RR 49%) en 242 patiënten (353 uitgenodigd, RR 74%) deel aan het onderzoek. De tevredenheid was 8,07 op een schaal van 1 tot 10 voor huisartsen/praktijkondersteuners en 7,45 voor patiënten. Zij bleken geen voorkeur te hebben voor een gesprek met een psycholoog boven een elektronische intake.

Ook onderzocht werd de overeenstemming tussen e-diagnostiek enerzijds en een gesprek met de huisarts/praktijkondersteuner anderzijds qua verwijsadvies: naar de praktijkondersteuner, naar de eerste lijn of naar de tweede lijn. Er bleek geen overeenstemming te zijn in verwijsadvies (κ = 0,13; p = 0,003) voor de 215 patiënten met zowel een huisartsadvies als een e-diagnostisch advies.Huisartsen en praktijkondersteuners vonden dit echter niet problematisch, zij accepteerden overhet algemeen het elektronisch verwijsadvies. Overigens geven de onderzoekers aan dat nader onderzoek nodig is om het e-diagnostiekprogramma te valideren.

Dijksman I, et al. eDiagnostics: a promising step towards primary mental health care. FamPract 2013;30:695-704.

Foto: Eugenio Marongin/Shutterstock

 

 

Reacties (2)

Bas van Pelt (niet gecontroleerd) 22 maart 2014

Ik merk dat ik als semi-buitenstaander anders tegen de huisartsenzorg aankijk, voor mij zou dit juist een middel zijn om betere service te verlenen dan mijn collega's.

Op die manier kan ik meer cliënten aan mij binden, wat op den duur een uitbreiding van mijn praktijk rechtvaardigt en dus alleen maar meer winst oplevert. Voor mij is het dus terecht dat ik zelf zou betalen voor een dergelijk systeem. Het doet mij zelfs overwegen om een dergelijk systeem in eigen beheer op te zetten en te verhuren aan andere huisartsen.

Wielinga, Groenlo (niet gecontroleerd) 21 maart 2014

Dit artikel klinkt veel belovend, echter zoals de laaste tijd schering en inslag is, wordt het kostenplaatje wel ineens omgedraaid.
Kon de huisarts voorheen een consult (of dubbel) declareren, nu moet de zorgverlener(!) ineens betalen voor zowel het door de patient invullen van de vragenlijst als een basistarief per jaar. Daarnaast komen er ook nog aansluitkosten bij voor de koppeling met het EPD.
Medisch interessant, zakelijk een farce.....

Verder lezen