Nieuws

E-health geen effect op contactfrequentie voor luchtwegproblemen zuigelingen

Gepubliceerd
3 juni 2015
Dossier
Artsen gebruiken steeds vaker informatie op internet ter ondersteuning van het consult. Maar leidt dit ook tot efficiëntere zorg? Onderzoekers van het Julius Centrum van het UMC Utrecht onderzochten de waarde van een onlineprogramma met betrekking tot de contactfrequentie voor luchtwegproblemen bij zuigelingen. Online-informatie blijkt onvoldoende om ouders van zuigelingen gerust te stellen.
Patiënten zoeken vaak al naar informatie op internet voorafgaand aan het spreekuurbezoek. Zelf verwijzen we patiënten ook steeds vaker naar online-informatie, zoals op thuisarts.nl. Ouders van jonge kinderen zoeken geregeld naar gezondheidsinformatie op internet. Onderzoekers van het Julius Centrum onderzochten welke invloed e-health heeft op de contactfrequentie voor luchtwegproblemen bij zuigelingen.
Binnen het WHISTLER-cohort werden ouders gerandomiseerd in een groep die toegang kreeg tot WHISTLER-online en een groep die gebruikelijke zorg ontving. WHISTLER-online werd ontworpen samen met ouders. Het bestond uit een informatief deel en twee interactieve delen. In de interactieve delen konden de ouders een risicoschatting voor het eigen kind krijgen en kon de symptoomduur vergeleken worden met de gemiddelde duur van symptomen.
De onderzoekers waren geïnteresseerd in contactfrequentie voor luchtwegproblemen in het eerste levensjaar. Ook werd gekeken naar de oudertevredenheid. Hoewel ouders (99,1%) de informatie als zeer duidelijk waardeerden, werd er geen verschil in spreekuurbezoek gevonden tussen de groepen.
Online-informatie lijkt ouders van zuigelingen niet gerust te kunnen stellen. We hebben in dit onderzoek wel met zeer ongeruste spreekuurbezoekers te maken. Het zijn ouders van kinderen jonger dan een jaar en in het onderzoek betrof het ook vooral eerste kinderen. Het is dus maar de vraag of we dit op degelijk onderzoek gebaseerde resultaat naar andere groepen mogen extrapoleren.
Marjolein Krul

Literatuur

  • 1.Van der Gugten AC, et al. E-health and consultation rates for respiratory illnesses in infants: a randomised clinical trial in primary care. Br J Gen Pract 2015;65:e61-8.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen