Nieuws

E-health heeft weinig effect op zoutreductie

Date
30 oktober 2020
Bij chronische nierschade is zoutreductie van groot belang. Zoutreductie lukt vaak door 1-op-1 begeleiding, maar dat is tijdsintensief en daarmee ook kostbaar. Daarom bekeken Nederlandse onderzoekers het effect van ‘blended learning’: een combinatie van coachingssessies en online modules. Er bleek geen verschil te zijn tussen de interventiegroep en de controlegroep, maar in beide groepen leidde de aandacht voor het dieet wel tot minder zoutgebruik.