Nieuws

E-health van waarde voor wachtlijst depressie

Gepubliceerd
21 juni 2019
Volgens een recente meta-analyse heeft e-health voor mensen met depressieve symptomen in de eerste lijn een klein gunstig effect. Het is echter niet helemaal duidelijk wat de waarde is binnen de setting van de Nederlandse huisartsenpraktijk met een poh-ggz. Voor mensen die op een wachtlijst staan voor de basis- of specialistische ggz zou e-health wel van waarde kunnen zijn.
0 reacties

In deze meta-analyse bekeken Nederlandse onderzoekers de toepassing van e-health bij depressie in de eerste lijn. Zij selecteerden 12 onderzoeken uit de periode tussen 2007 en 2017. De samengenomen resultaten werden uitgedrukt als effectgroottes in een Hedges g, waarbij (< 0,2) een klein effect is, (0,2 tot 0,5) een matig effect en (0,5 tot 0,8) een groot effect.

Bij de vergelijking van e-health met gebruikelijke zorg zagen de onderzoekers een klein effect op de afname van depressieve symptomen (9 onderzoeken; n = 2241; Hedges g = -0,14; 95%-BI -0,26 tot -0,02). Een belangrijke beperking van het onderzoek is dat niet goed is omschreven wat ‘gebruikelijke zorg’ in de eerste lijn is. De onderzoekers definiëren dit als beperkte zorg door de huisarts, eventueel medicamenteus ondersteund, maar zonder al te veel face-to-face contact. Daardoor is onduidelijk wat de toegevoegde waarde is in de Nederlandse huisartsenpraktijk, waar de poh-ggz veel zorg levert.

Wanneer mensen die e-health kregen, werden vergeleken met mensen die geen zorg ontvingen omdat ze op de wachtlijst stonden voor behandeling buiten de huisartsenpraktijk werd een matig effect gezien (3 onderzoeken; n = 561; Hedges g = -0,45; 95%-BI -0,62 tot -0,29). Voor mensen die op de wachtlijst staan voor behandeling, lijkt er voor e-health een plaats als effectieve overbruggingsbehandeling.

Literatuur

  • Massoudi B, et al. The effectiveness and cost-effectiveness of e-health interventions for depression and anxiety in primary care. A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord 2019;245:728-43.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen