Nieuws

E-health van waarde voor wachtlijst depressie

Datum
21 juni 2019
Volgens een recente meta-analyse heeft e-health voor mensen met depressieve symptomen in de eerste lijn een klein gunstig effect. Het is echter niet helemaal duidelijk wat de waarde is binnen de setting van de Nederlandse huisartsenpraktijk met een poh-ggz. Voor mensen die op een wachtlijst staan voor de basis- of specialistische ggz zou e-health wel van waarde kunnen zijn.