Praktijk

ECG-casus ‘Dyspnoe d’effort’ - Antwoord

Datum
8 januari 2019
  Frequentie & regelmaat | De ventrikelfrequentie is 78/min, regelmatig. Op de ritmestrook is te zien dat alleen het eerste RR-interval korter is. As | De meest positieve afleidingen zijn I en avL, en II is de meest iso-elektrische afleiding. De stroom loopt dus vooral van…