Praktijk

Ecg-casus ‘Het hoofd koel houden’

Mede op verzoek van de patiënt volgt er ‘ter geruststelling’ een ecg. De automatische interpretatie vermeldt een ‘acuut lateraal myocardinfarct’. Beschrijf het ecg systematisch volgens ECG 10+ . , Wat is uw verdere beleid? Is er inderdaad een infarctbeeld?