Praktijk

Ecg-casus ‘Jong en uitgeput’

Gepubliceerd
15 februari 2023

Casus

Patiënt: Een 46-jarige man bezoekt het spreekuur met benauwdheidsklachten.

Voorgeschiedenis: Milde slaapapneu, geen thuisbeademing nodig. Astma bronchiale, veelal klachtenvrij. Hij rookt 12 sigaretten per dag. ’s Winters heeft hij vaak virale infecties/exacerbaties, waarvoor hij soms een prednisonstootkuur krijgt. Er is geen atopie aangetoond.

Medicatie: Beclomethason aerosol 100 µg/do 2 dd 1 inhalatie en zo nodig salbutamol 100 µg/do per inhalatie .

Anamnese: De patiënt is sinds 4 weken erg kortademig. In rust gaat het, maar iedere inspanning is te veel en platliggen lukt niet. Hij slaapt met 2 kussens en hij plast ineens wel 3 maal per nacht (nycturie). Er is geen pijn op de borst en het voelt anders dan de eerdere astma-aanvallen. Hij heeft spijt dat hij is blijven roken en wil nu echt stoppen. Hij werkt als conciërge op een basisschool, maar is nu al een week ziek thuis. In zijn familie komen geen hart- en vaatziekten voor.

Lichamelijk onderzoek: Bloeddruk 108/68 mmHg, pols 70/min., regulair. Saturatie 95%. Hart: normale tonen, souffle graad II/VI systolisch, punctum maximum apex. Longen: symmetrisch, vesiculair ademgeruis zonder bijgeluiden. Enkels: matig ‘pitting’ enkeloedeem beiderzijds.

De diagnose astma is bij de patiënt nooit duidelijk bevestigd, maar het beeld is nu anders. Zijn huisarts denkt aan hartfalen, al is de patiënt nog relatief jong en zijn er nog geen cardiale problemen bekend, zoals ischemie of kleplijden. De huisarts maakt een ecg en wil dezelfde dag aanvullend bloedonderzoek. Onder het lopen naar de behandelkamer voor het maken van het ecg is de patiënt al fors kortademig; de saturatie blijft desondanks 95%.

Opgave

  1. Beschrijf het ecg systematisch volgens ECG-10+. 1 , 2
  2. Wat is uw verdere beleid?

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen