Praktijk

Ecg-casus 'Slechte conditie' - Antwoord

0 reacties
Gepubliceerd
8 juni 2017

Antwoorden

 

1. Beschrijving volgens ECG-10+.

  1. Frequentie & regelmaat. 78/min, regelmatig. 
  2. As. Afleiding I is het meest positief. Dat past bij een as van om en nabij de 0 graden. Afleiding II is het meest neutraal, de as staat hier loodrecht op. Dat zou passen bij een as van ongeveer -30 graden. De as ligt tussen de 0 en de -30 graden en is daarmee 'horizontaal', maar nog normaal. 
  3. P-top. Normaal. Nergens te breed of te hoog. Positief in alle afleidingen (behalve in avR).
  4. PQ-tijd. Normaal. Ca. 4 mm (= 0,16 sec). 
  5. Q. Normaal. Geen pathologische Q’s. 
  6. QRS. R-progressie: In V3-4 is minder R aanwezig dan in V2. In V5-6 neemt de R nauwelijks toe. Dit is R-verlies, en wijst op een oud voorwandinfarct. De QRS-complexen hebben in de andere afleidingen een normale hoogte en breedte. 
  7. ST-segment. Minimale depressie V4. 
  8. T-top. Normaal. Na het middelste complex in avR is de basislijn wat grillig, dit is een artefact. Bij de andere complexen in avR is daar geen sprake van.
  9. QT-tijd. Normaal. 9mm (= 0,36 sec) en <1/2e van cyclusduur.
  10. Ritme. SR. Normale regelmatige P-toppen, steeds gevolgd door QRS-complexen.

+. Conclusie Pathologisch ECG. Doorgemaakt voorwandinfarct. Aangezien er geen pathologische Q’s, noch ST-elevaties of T-inversie is, lijkt het infarct beperkt van grootte en al geheel verlittekend te zijn. Het is dus een oud infarct.

2. Beleid

Het vermoeden op een doorgemaakt infarct – mogelijk de ware aard van de 'griep-aanval' drie maanden eerder – moet geverifieerd worden. Bij navraag blijkt patiënte drie maanden geleden naast algehele malaise ook forse pijn op de borst te hebben gehad. Deze heeft ze nu nog af en toe bij inspanning, een reden waarom ze zich nauwelijks meer inspant. De huisarts stelt aan patiënte voor de cardioloog te laten oordelen en de patiënte gaat akkoord. Op de echo is er inderdaad sprake van een wandstilstand (dus een oud infarct) in de linker ventrikel voorwand. De ejectiefractie is daarbij 58%. Een CT-scan van de kransslagaders toont daarnaast nog enkele vernauwingen buiten het infarctgebied. Mogelijk verklaart ischemie in deze gebieden mede de afgenomen actieradius van patiënte en de angina pectoris. Patiënte weigert echter pertinent een catheterisatie met eventuele stentplaatsing. Patiënte krijgt leefstijladvies, start met secundair preventieve medicatie (bètablokker, ace-remmer, plaatjesremming, statine), met symptomatische medicatie in verband met de angina pectoris (isosorbidemononitraat) en met inhalatiemedicatie in verband met de COPD. Patiënte is gemotiveerd om een hartrevalidatieprogramma te volgen, met goed resultaat. Na enkele maanden is ze weer dagelijks op de markt te vinden.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen