Nieuws

Economische implicaties van nieuwe diabetesrichtlijnen

Door
Gepubliceerd
10 juli 2002

Op initiatief van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) ontwikkelde het CBO richtlijnen voor de behandeling van diabetes. Dit boek geeft de resultaten weer van economische evaluaties die betrekking hebben op deze richtlijnen. In dergelijke evaluaties worden gezondheidszorgprogramma's altijd vergeleken met één of meer alternatieve programma's. Hoofdstuk 2 van het boek geeft een beknopt en ook voor de niet-ingewijde lezer helder inzicht van economische analysetechnieken, waarin begrippen als kosteneffectiviteitsanalyse en voor kwaliteit van leven gecorrigeerde levensjaren (QALY) kort uiteen worden gezet. Met deze basiskennis is de rest van het boek meestal (maar zeker niet altijd) redelijk goed leesbaar. De maatschappelijke kosten van diabetes (gemeten als ‘hoofddiagnose’) zijn berekend op 1,67 miljard gulden in 1996. Diabetes is verantwoordelijk voor 2,5% van alle direct medische kosten in Nederland. De hoofdstukken 4, 5 en 6 geven antwoord op vragen naar bijvoorbeeld de kosteneffectiviteit van het gebruik van ACE-remmers bij macroalbuminurie, van intensieve voetzorg en preventie van voetcomplicaties bij type-I- en type-II-diabetes en van hyperglykemiebehandeling in de preventie van blindheid. Ze leveren tal van interessante getallen op. Een voorbeeld: de kosten per gewonnen amputatievrij levensjaar voor iemand met diabetes type II bedragen circa 5200 euro wanneer volgens de CBO-richtlijn intensieve bloedglucoseregulatie wordt gecombineerd met adequate voetzorg. Hoofdstuk 7 waarin zowel de CBO-richtlijnen als de NHG-Standaard op kosteneffectiviteit worden onderzocht, suggereert een apotheose. Op de resultaten valt echter veel af te dingen: het uitgangsscenario met een gemiddeld HbA1c van 10% is immers niet realistisch. (Bij Nederlandse huisartsen is het HbA1c gemiddeld 7,6% [GR].) Daar komt bij dat de tabellen weinig toegankelijk zijn. Hoofdstuk 8, het verslag van een implementatieonderzoek in Nederlandse ziekenhuizen, is een vreemde eend in de bijt. De ongeveer 20 tabellen die het boek besluiten, verhelderen het beeld van hoe wij de kosten voor diabetes kunnen beïnvloeden door de richtlijnen voor diabeteszorg te implementeren. Er is bij mensen met diabetes op een kosteneffectieve wijze nog heel wat gezondheidswinst te behalen. Samengevat: voor wie zich interesseert in de effectiviteit van de gepropageerde diabeteszorg bevat dit boek tal van wetenswaardigheden. Dat het geheel soms een weinig uitgebalanceerde indruk maakt, doet daar niets aan af.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen