Nieuws

Een app bij de behandeling van urine-incontinentie

Gepubliceerd
5 oktober 2017
Dossier
In oktober 2016 waren er wereldwijd meer dan 259.000 gezondheidsapps beschikbaar. Een goede evaluatie van deze apps blijft achter. Ook is de kennis over de verwachtingen en ervaringen van patiënten en zorgverleners met betrekking tot het gebruik van gezondheidsapps beperkt, wat kan leiden tot een suboptimale implementatie. Wij ontwikkelden een app voor de behandeling van stress- en urge-incontinentie. Naast onderzoek naar effectiviteit, brengen we in een uitgebreide procesevaluatie verwachtingen, ervaringen en voorkeuren van patiënten en zorgverleners over het gebruik van deze app in kaart.
In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag waarop hij aan het promoveren is. Coördinatie: Nadine Rasenberg • Correspondentie: n.rasenberg@erasmusmc.nl
Urine-incontinentie komt voor bij 25 tot 45% van de volwassen vrouwen, waarvan slechts een derde hulp zoekt. De NHG-Standaard Incontinentie voor urine bij vrouwen adviseert voorlichting en leefstijladvies, gevolgd door het bespreken van behandelopties en het gebruik van opvangmateriaal.1 Behandelopties bij stressincontinentie zijn bekkenbodemspieroefeningen, een pessarium of een midurethraal bandje. Bij de behandeling van urge-incontinentie wordt blaastraining geadviseerd, eventueel ondersteund met medicatie.

E-health bij urine-incontinentie

Het effect van de conservatieve behandelingen is grotendeels afhankelijk van de therapietrouw. Een patiënt moet gemotiveerd zijn en de huisarts moet de kennis en tijd hebben om de patiënt goed te instrueren. E-health kan hierbij ondersteunend zijn: het gebruik van een app kan drempelverlagend zijn bij het zoeken naar hulp, de therapietrouw verbeteren en patiënten meer regie geven over hun behandeling. Er zijn voor de behandeling van urine-incontinentie verschillende apps beschikbaar, maar deze zijn niet onderzocht op toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk.
Voor optimale implementatie van een e-healthapplicatie is het van belang om verwachtingen, ervaringen en voorkeuren van belanghebbenden in kaart te brengen.2 Daarom verrichten wij een uitgebreide procesevaluatie met als belangrijkste onderzoeksvraag: wat zijn de verwachtingen, ervaringen en voorkeuren van patiënten en zorgverleners (huisartsen, praktijkassistenten, bekkenfysiotherapeuten en gynaecologen) ten aanzien van het gebruik van een app bij de behandeling van urine-incontinentie? Dit onderzoek is onderdeel van het URinControl project en loopt van 2017 tot en met 2019.3

Literatuur

  • 1.Teunissen D, Dekker JH, Lagro-Janssen LAM, et al. NHG-Standaard Incontinentie voor urine bij vrouwen (tweede herziening). Huisarts Wet 2015;58:368-75.
  • 2.Ossebaard HC, Van Gemert-Pijnen L. eHealth and quality in health care: implementation time. Int J Qual Heal Care 2016;28:415-9.
  • 3.http://www.urincontrol.nl/

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen