Nieuws

Is een cultuursensitieve video over baarmoederhalsscreening nuttig?

Gepubliceerd
30 mei 2023
Nederlandse vrouwen met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond nemen minder vaak deel aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker dan andere Nederlandse vrouwen. Zou het nuttig zijn om deze groep naast de standaard informatiebrochure ook een cultuursensitieve video aan te bieden? Uit recent onderzoek blijkt dat zo’n video een klein positief effect heeft op de mening over dit bevolkingsonderzoek van vrouwen met een Marokkaanse migratieachtergrond.
1 reactie
Migratieachtergrond
Een cultuursensitieve video over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker heeft een klein positief effect op de mening over dit bevolkingsonderzoek van vrouwen met een Marokkaanse migratieachtergrond.

De onderzoekers gingen na of een cultuursensitieve video helpt om een geïnformeerde beslissing te kunnen nemen over deelname. Zij includeerden 1564 vrouwen (30 tot 60 jaar; 44% een Turkse en 56% een Marokkaanse migratieachtergrond). De controlegroep (n = 793) kreeg de reguliere informatiebrochure. De interventiegroep (n = 771) kreeg daarnaast een cultuursensitieve video te zien in het Turks, Marokkaans-Arabisch of Marokkaans-Berbers over de praktische, emotionele, culturele en religieuze aspecten van baarmoederhalskankerscreening.

Deelnemers

De deelnemers waren relatief jong (56% < 40 jaar), hoogopgeleid (48%) en vaker tweedegeneratiemigrant (58%). Ongeveer een derde van de vrouwen las de brochure. De video werd bekeken door 96% van de vrouwen met een Turkse migratieachtergrond en door 84% van de vrouwen met een Marokkaanse migratieachtergrond.

Uitkomsten

Vrouwen met een Marokkaanse migratieachtergrond die de video zagen, lazen vaker de brochure (37,9% versus 28,2%; p = 0,003). Het bekijken van de video had geen effect op de kennis over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, de intentie tot deelname of het nemen van een geïnformeerde beslissing. Wel hadden vrouwen met een Marokkaanse migratieachtergrond na het zien van de video vaker een positieve mening over het bevolkingsonderzoek dan degenen die alleen een brochure kregen (25,1% versus 18,0%; p = 0,01). Bij vrouwen met een Turkse migratieachtergrond was dit niet zo.

Tot slot

In dit onderzoek had een cultuursensitieve video een klein positief effect op de mening over het bevolkingsonderzoek bij vrouwen met een Marokkaanse migratieachtergrond. Verder werd de video vaker bekeken dan de brochure gelezen. Het lijkt zinvol om naast de informatiebrochure een link naar de video’s mee te sturen bij de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Lees meer over het onderzoek Evaluation of a web-based culturally sensitive educational video to facilitate informed cervical cancer screening decisions among Turkish- and Moroccan-Dutch women aged 30 to 60 years. Randomized Intervention Study van N. Hamdiui, et al.

Literatuur

  • Hamdiui N, et al. Evaluation of a web-based culturally sensitive educational video to facilitate informed cervical cancer screening decisions among Turkish- and Moroccan-Dutch women aged 30 to 60 years. Randomized Intervention Study. J Med Internet Res 2022;24 e35962.

Reacties (1)

Ria van Bodegom 30 mei 2023

Een belangrijke cultuursensitieve methode: oproepen door de eigen huisarts die ontzag heeft en de vrouwen kent wordt niet benut. En niet onderzocht. Om de deelname van migrantenvrouwen aan het bevolkingsonderzoek cervixscreening te verhogen was dat een optie voor huisartsen in de zogenaamde achterstandswijken met relatief veel nigratenvrouwen: uitnodigen via de eigen huisarts. Helaas is deze optie niet meer mogelijk sinds het invoeren van de nieuwe screeningsmethode. De resultaten die er nu zijn zijn marginaal:  deelname van met name hoger opgeleide vrouwen en marginale positieve beïnvloeding van alleen de Marokkaanse vrouwen. KISS: keep it stupid simpel: uitnodigen via eigen huisarts weer mogelijk maken.

Verder lezen