Nieuws

Is een CVA te voorkomen?

Gepubliceerd
3 september 2014
De afgelopen vijftig jaar is veel gedaan aan preventie van CVA’s. Maar in hoeverre is een beroerte te voorkomen? Uit Nederlands onderzoek blijkt dat dit maar ten dele het geval is. Maximaal 50% van de CVA’s is te voorkomen door leefstijl en behandeling van risicofactoren. De andere helft is niet beïnvloedbaar.
In de jaren zestig bleek dat behandeling van hypertensie de kans op een CVA sterk verlaagt. Daarna hebben velen gezocht naar andere beïnvloedbare risicofactoren, zoals roken, voeding, en diabetes. Maar in hoeverre is het risico op een CVA echt te verlagen? Rotterdamse onderzoekers volgden 6844 55-plussers (gemiddelde leeftijd 69 jaar, 60% vrouw) die bij aanvang geen CVA hadden. Tijdens de gemiddelde follow-upduur van 13 jaar traden 1020 CVA’s op, waarvan 103 bloedig. Ze berekenden de Population Attributable Risks (PAR) van individuele en gecombineerde oorzaken voor CVA. Deze komen neer op het percentage van alle CVA’s dat door een bepaalde risicofactor is veroorzaakt, en dus het percentage dat theoretisch voorkomen zou worden als de oorzaak geheel geëlimineerd werd.
De onderzoekers gebruikten statistische technieken om overlap tussen de verschillende oorzaken te voorkomen. Hypertensie, roken, diabetes, atriumfibrilleren, coronairlijden en overgewicht veroorzaakten samen 51% van de CVA’s, waarbij roken en hypertensie verreweg de meeste invloed hadden. Risicofactoren zijn natuurlijk nooit helemaal te elimineren, maar deze analyse bevestigt dat hypertensie en roken het aanpakken waard zijn om CVA te voorkomen. Tegelijkertijd sluit zij aan bij de bekende waarneming dat veel CVA’s optreden bij mensen die gezond leven.
Lidewij Broekhuizen

Literatuur

  • 1.Bos MJ, et al. Modifiable etiological factors and the burden of stroke from the Rotterdam Study: A population-based cohort study. PLoS Med 2014;11:e1001634.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen