Praktijk

Een didactische benadering bij onbegrepen lichamelijke klachten

Gepubliceerd
10 juni 2000

Samenvatting

In dit proefproject worden mensen met onbegrepen lichamelijke klachten benaderd vanuit een didactische visie. In deze benadering ligt de nadruk op zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het omgaan met de klacht. De bevindingen zijn hoopgevend. Het blijkt mogelijk om de denkbeelden van de cliënt over de klacht zodanig te veranderen, dat deze opnieuw actie onderneemt. De door de cliënt zelf geïnitieerde acties leiden ertoe dat een deel van de hardnekkige klachten afneemt of zelfs verdwijnt.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen