Nieuws

Een gelukkig Nieuwjaar

Gepubliceerd
10 januari 2009

Een jaar geleden startte een nieuwe redactie haar werkzaamheden. We schreven dat een nieuw geluid zou klinken.

Een terugblik

H&W is veranderd. ‘In de Praktijk’ is vervangen door interviews met gepromoveerde huisartsen, implementatieparagrafen bij Standaarden, en de rubrieken ‘Signaal’ en ‘Spreekuur’. Uitgezonderd ‘Signaal’ past dit in het streven om wetenschap de spreekkamer binnen te brengen. Ook op het bureau is er veel veranderd. Er kwamen nieuwe mensen en taken werden anders verdeeld. Een compleet nieuwe redactie moest haar weg vinden en H&W moest gaan functioneren in de nieuwe bestuursstructuur van de vereniging. Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor de Raad van Advies. De leden van die raad vormen een afspiegeling van voor H&W belangrijke geledingen, en adviseren gevraagd en ongevraagd redactie en bestuur. Wij mogen hen dankbaar zijn voor hun belangenloze inzet.

Redactieactiviteiten

We publiceerden 82 journaaltjes, 45 onderzoeksartikelen, 15 beschouwingen en 8 klinische lessen. Daarnaast waren er de Standaarden, commentaren, Cochrane-, boek- en proefschriftbesprekingen, kennistoetsen, POEM’s, FTR’en, congresverslagen, columns, intermezzo’s en redactionelen. De 27 ingezonden brieven tonen aan dat H&W leeft bij de lezers. Wat doet een redactie zoal daaraan? Ze beoordeelt aangeboden manuscripten en begeleidt auteurs naar het uiteindelijke artikel. Maar het aantal spontaan aangeboden artikelen neemt gestaag af. De druk om internationaal te publiceren, speelt daarbij een belangrijke rol. Daar moeten we mee leven en dat doen we door het bewerken van elders gepubliceerde artikelen. Het afgelopen jaar publiceerden we meer dan tweemaal zoveel dubbelpublicaties als oorspronkelijk onderzoek. En die dubbels moeten actief door de redactie worden geworven, evenals alle andere bijdragen in H&W (uitgezonderd de ingezonden brieven). Dat in ogenschouw nemend zijn we toch een beetje trots; de Nederlandse huisartsgeneeskunde produceert dat toch maar allemaal. We vinden echter wel dat het aantal casuïstische bijdragen en klinische lessen te wensen overlaat en dat moet beter kunnen. Daartoe organiseren we een schrijfcursus. We hopen dan het komende jaar meer huisartsgeneeskundige casuïstiek te brengen.

2009

Eén belofte zijn we nog niet nagekomen: een nieuwe H&W-site. Dit is nog steeds louter een archief. We kunnen u echter geruststellen, er wordt hard aan gewerkt. We willen op onze nieuwe site meer interactie met en tussen de lezers en links met andere gegevensbestanden. Dan biedt zo’n elektronisch platform ook echt meerwaarde voor de gebruiker. Lezers vinden de site echter niet zo belangrijk. Bijna de helft van de lezers maakt nooit gebruik van de site en de meerderheid zit niet te wachten op allerlei moderne (of misschien eerder modieuze) gebruiksmogelijkheden. Dat maakt ons natuurlijk een beetje bescheiden.

Ten slotte

Het moge duidelijk zijn, H&W bestaat dankzij de lezers en dankzij de auteurs, referenten en anderen, die op verschillende manieren een bijdrage leveren. Op deze plaats willen wij iedereen daarvoor bedanken. We gaan ons 52e levensjaar in, groeien nog steeds en blijven ons verjongen. Dat kan niet zonder hulp van de lezers.

Reacties (1)

B.F. Britt-Croes (niet gecontroleerd) 4 november 2009

Jullie ook

Verder lezen