Nieuws

Een griepprik voor de zuster?

Gepubliceerd
10 februari 2007

De influenzavaccinatie is effectiever bij jongeren dan bij ouderen. Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen vaak de griepprik, maar toch komen epidemietjes daar vaak voor. Zou het helpen om het verzorgend personeel te vaccineren? In de BMJ van 1 december doet Hayward verslag van een trial in 44 nursing homes. In 22 huizen werd het personeel gestimuleerd de griepprik te nemen. Dat had tot resultaat dat bijna de helft van de verzorgenden gevaccineerd werd. In de 22 controlehuizen was dat slechts 5%. Het onderzoek was niet geblindeerd, maar voor de gekozen uitkomstmaat (sterfte) is dat ook niet nodig. Het onderzoek betrof twee seizoenen: 2003-4 en 2004-5. In de huizen met de hoge vaccinatiegraad van het personeel was de sterfte onder bewoners tijdens de griepepidemie lager. Dat gold vooral tijdens het seizoen 2003-4 maar minder tijdens het seizoen 2004-5, toen de epidemische activiteit laag was. Buiten het griepseizoen was er geen verschil in sterfte. De onderzoekers berekenden voor het seizoen 2003-4 dat het vaccineren van 8 zorgverleners 1 sterfgeval onder de bewoners had voorkomen. De winst in het voorkómen van griep en ziekenhuisopnames was vergelijkbaar. Als zorgverleners geen griep krijgen, besmetten ze hun patiënten ook niet. Het ethische principe ‘primum non nocere’ gaat hier wel sterk op. Iedere zorgverlener die met kwetsbare ouderen werkt, zou die afweging moeten maken. (TvE)

Literatuur

  • 1.Hayward AC, et al. Effectiveness of an influenza vaccine programme for care home staff to prevent death, morbidity, and health service use among residents: a cluster randomised controlled trial. BMJ, 2006;333:1241.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen