Nieuws

Is een laag HbA1c een risico in het verkeer?

Gepubliceerd
4 mei 2010

Canadese onderzoekers lichtten de dossiers van alle mensen in Ontario, die zich voor beoordeling meldden bij het Canadese equivalent van het Centraal Buro Rijvaardigheid. Indien zij diabetes mellitus bleken te hebben, benaderden ze de behandelend artsen voor nadere informatie. Vervolgens definieerden ze degenen die zich moesten laten beoordelen vanwege een auto-ongeval als case, en de diabetespatiënten zonder ongeval als controle. Met behulp van multivariate analyse controleerden ze voor baseline confounders en bepaalden daarna welke factoren onafhankelijk samenhingen met het al dan niet betrokken zijn bij een auto-ongeval. Tot hun grote verrassing bleek dat naarmate het HbA1c lager was, de kans op een ongeval groter was. Voor iedere procent daling van het HbA1c nam het risico met 26% toe en deze toename was consistent, onafhankelijk van andere aandoeningen of complicaties. Men had juist een tegengestelde uitkomst verwacht, aangezien een lager HbA1c samenhangt met een striktere controle en minder complicaties als visusstoornissen, polyneuropathie en ontregelingen van de diabetes. Juist deze complicaties zorgen voor verkeersrisico’s. Het blijft natuurlijk een case control-onderzoek, maar de relatie is zo consequent dat ze nadere aandacht behoeft. Een mogelijke verklaring sluit aan bij hetgeen men vond in het ADVANCE-onderzoek. Strikte controle leidt tot het vaker voorkomen van hypoglykemieën en hypoglykemieën achter het stuur zijn – zoals bekend – levensgevaarlijk. Hoewel de bestudeerde patiëntengroep nu niet bepaald de gewone huisartsenpopulatie betrof (veel ouderen, langdurige diabetes en veel comorbiditeit), lijkt dit toch opnieuw een argument tegen al te strikt reguleren van de suiker. (Henk van Weert)

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen