Wetenschap

Is een leefstijlinterventie in de huisartsenpraktijk (kosten)effectief?

Hart- en vaatziekten (HVZ) worden voornamelijk veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. Daarom adviseren meerdere NHG-Standaarden het aanpakken van een ongezonde leefstijl als essentiële stap in de preventie van HVZ. Naast een gepersonaliseerde aanpak zijn er sinds 2019 ook gecombineerde leefstijlprogramma’s beschikbaar. In theorie kan de huisarts een grote rol spelen bij preventie door leefstijlverandering, maar het is onduidelijk of dat (kosten)effectief is. In het niet-gerandomiseerde stepped-wedge implementatieonderzoek naar het ‘Healthy Heart’-programma is het effect onderzocht van een leefstijlinterventie op de korte (6 maanden) en langere termijn (24 maanden).