Nieuws

Een luisterend oor bij luchtweginfecties bij kinderen

Gepubliceerd
5 juni 2020
Luchtweginfecties (LWI) bij kinderen hebben een behoorlijke impact op het algemeen welbevinden van zowel het kind als het gezin, bijvoorbeeld door verstoorde nachtrust en slechte intake. In veel gevallen is er ook verzuim op crèche of school en werkverzuim bij ouders. Door tijdens het consult aandacht te besteden aan deze facetten kan de huisarts wellicht beter aansluiten bij de zorgen en verwachtingen van ouders.
0 reacties

Nederlandse onderzoekers verzamelden prospectief gegevens over de ervaren ziektelast onder 149 kinderen (3 maanden tot 12 jaar oud) die met een LWI de huisarts bezochten. Ouders werd gevraagd gedurende 14 dagen een dagboek bij te houden over symptomen, zorggebruik, zelfzorgmiddelen en afwezigheid op crèche, school en werk door de LWI. 

Op de dag van het consult kwamen een verstoorde nachtrust, verminderde intake, zich ziek voelen en/of minder spel en andere activiteiten veel voor (> 90%). Verstoorde nachtrust hield het langst aan (3 tot 4 dagen). De mediane tijd tot herstel van luchtwegklachten was 6 tot 8 dagen. Meer dan de helft van de kinderen (52%) ging gedurende 1 of meer dagen niet naar school of naar de crèche. Ook was bij 28% van de moeders en 20% van de vaders in de eerste week na het consult sprake van werkverzuim. Zelfzorgmiddelen als paracetamol en neusspray werden frequent toegediend. 

Huisartsen zien vaak kinderen met LWI op het spreekuur en schrijven nog steeds veel onnodige antibiotica voor. Dit komt waarschijnlijk ten dele door (mis)communicatie over verwachtingen tussen ouders en huisarts. Geruststelling is een belangrijke taak van de huisarts, maar daardoor kunnen erkenning en communicatie over de impact van de klachten op het kind en het gezin wellicht in het gedrang komen. Het is goed om hiervan bewust te zijn in een consult bij LWI bij kinderen. 

Literatuur

  • Schot MJC, et al. Burden of disease in children with respiratory tract infections in primary care: diary-based cohort study. Family Practice 2019; 36:723-29.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen