Nieuws

Een negatief zelfbeeld als oorzaak van depressie

Gepubliceerd
10 juni 2005

Volgens Becks cognitieve theorie zijn mensen met een negatief zelfbeeld kwetsbaar voor het ontwikkelen van een depressie. Voorbeelden van negatieve zelfbeelden zijn: ‘Ik verwacht altijd kritiek’ of ‘Ik vind het niet fijn als mensen mij echt kennen’. Er is een verband aangetoond tussen een negatief zelfbeeld en depressie, maar dat is vooral in cross-sectioneel onderzoek. Longitudinaal onderzoek ontbreekt grotendeels. In die leemte voorziet het onderzoek van Evans et al. Zij stuurden zwangere vrouwen (n=12.003) een vragenlijst aan het begin van de zwangerschap, 14 weken later en 3 jaar later. Van de 8540 vrouwen die niet depressief waren bij het begin van het onderzoek werden er 736 (8,6%) depressief in de 14 weken daarna. De vrouwen met het meest negatieve zelfbeeld hadden een 3 keer zo grote kans een depressie te krijgen als vrouwen met de minst negatieve kijk op zichzelf (OR 3,04; 95%-BI 2,48-3,73). Dit verband bestond 3 jaar later nog steeds. Een negatief zelfbeeld is dus een onafhankelijke risicofactor voor depressie. (PL)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen