Nieuws

Een nieuwe modeziekte in de kiem gesmoord

Gepubliceerd
10 juni 2008

Het journaalbericht ‘Een nieuwe modeziekte in de kiem gesmoord’ gaat in op het vraagstuk van de chronische of persisterende Lyme-borreliose. Gerefereerd werd aan een recente publicatie in het NEJM. Op tendentieuze wijze wordt gesteld dat chronische Lyme-ziekte niet zou bestaan en gesuggereerd dat het om een modeziekte zou gaan. De werkelijkheid is echter complexer en minder geruststellend. Het artikel in het NEJM geeft een achterhaald, simpel, eenzijdig en sterk bevooroordeeld beeld van het Lyme-vraagstuk. Onder het mom van objectieve wetenschap, wordt literatuur eenzijdig geselecteerd en geïnterpreteerd om vooraf vaststaande standpunten te legitimeren. Deze standpunten worden echter volstrekt niet door de objectieve feiten gedekt. Over chronische Lyme-ziekte zijn de boeken nog lang niet gesloten zoals dit artikel ten onrechte suggereert. Achtergrond is dat er in de VS al tientallen jaren een bittere strijd gaande is over de diagnostiek en behandeling van Lyme-borreliose. De informatievoorziening over Lyme-ziekte wordt in de VS gedicteerd en gemonopoliseerd door een vijftiental zeer nauw samenwerkende wetenschappers, die hebben nagelaten over hun ‘conflicts of interest’ openheid te verschaffen. De auteurs van het artikel in het NEJM zijn tevens de auteurs van de nieuwe IDSA-richtlijn. Recent heeft deze IDSA-richtlijn tot veel protest geleid, omdat de richtlijn een zeer vooringenomen opvatting uitdraagt en wetenschappers met afwijkende opvattingen ten onrechte werden geweerd uit de richtlijnencommissie. Vermoed wordt dat andere dan wetenschappelijke motieven een rol spelen. Collega J. Jemsek, infectioloog en gespecialiseerd in HIV en Lyme-ziekte, heeft een reactie geschreven. Voor een evenwichtige beeldvorming verwijs ik naar www.jemsekspecialty.com/files/NEJM-Response.pdf. Op deze website (www.lymemed.nl) voor medische professionals wordt genuanceerde en evidence based achtergrondinformatie over het Lyme-vraagstuk geboden.

A.W.B. Klusman, psychiater

Antwoord

Feder en de zijnen voeren in hun artikel een aantal argumenten aan die tegen het bestaan van een chronische ziekte van Lyme (uitdrukkelijk te onderscheiden van late manifestaties van de ziekte van Lyme) pleiten. De belangrijkste daarvan staan ook in mijn journaaltje vermeld. Als collega Klusman van mening is dat zij abuis zijn, zou het hem sieren als hij dit met feiten staaft. Hij lijkt nu vooral de wetenschappelijk integriteit van de opponenten in twijfel te trekken en in de pdf-file waarnaar hij verwijst, is de toonzetting niet essentieel anders. Zelfs als het waar is dat wetenschappers bij tijd en wijle dissidenten van invloedrijke posities weren, is het weinig productief om daarover zielig te doen of juridische procedures te beginnen. Een vruchtbare inhoudelijke gedachtewisseling wordt immers op die manier te moeilijk en het wetenschappelijke gelijk, dat Klusman zich wenst, wordt nimmer behaald.

Tjerk Wiersma

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen