Nieuws

Een praktisch boek

Gepubliceerd
10 augustus 2010

Doelgroep Studenten geneeskunde, aios huisartsgeneeskunde en huisartsen. Inhoud Het boek toont een dwarsdoorsnede van de problematiek die de huisarts in zijn spreekkamer ziet. Het beschrijft in 29 hoofdstukken veelvoorkomende klachten in de huisartsenpraktijk. Ieder hoofdstuk bevat een casus die uitgaat van de klachten waarmee de patiënt bij de huisarts komt. Dat stimuleert het diagnostische en therapeutische denkproces van de lezer. De opbouw van de hoofdstukken is praktisch en eenduidig. Het gebruik van casuïstiek maakt het boek makkelijk leesbaar en onderhoudend. Ook zijn de hoofdstukken goed los van elkaar te lezen. Een keur aan huisartsen heeft aan dit boek meegewerkt. Veel auteurs zijn bekend van de NHG-Standaarden of van andere veelgebruikte boeken op huisartsgeneeskundig gebied. De ervaren (of oudere) huisarts vindt dan ook veel herkenbaars, omdat een groot deel van de inhoud al door dezelfde auteur in een andere vorm in een ander boek is beschreven. Dat maakt het boek minder spannend. Daarnaast is de kwaliteit van de hoofdstukken niet constant. Zo mist het goed geschreven hoofdstuk ‘Bemoeilijkte mictie’ een literatuurlijst. In een ander hoofdstuk vult een kortademige patiënt eerst samen met de huisarts een vragenlijst in die een onderscheid helpt maken tussen een mogelijk cardiale of pulmonale oorzaak, iets wat je in de praktijk toch niet snel ziet gebeuren. En in het hoofdstuk ‘Het rode oog’ staat een zwart-witfoto die pericorneale roodheid moet aantonen. Verder is het jammer dat er geen hoofdstukken zijn over voor de huisarts belangrijke klachten als maagpijn en chronische buikpijn. Tot slot bevat het boek nogal wat spelfouten. Oordeel Al met al maakt het boek een wat haastig geschreven en goedkope indruk terwijl de prijs toch aanzienlijk is. Voor de aios huisartsgeneeskunde en studenten geneeskunde is het echter wel een prettig boek: huisartsgeneeskundige klachten zijn gemakkelijk op te zoeken en in hun geheel te bekijken, en er is ruime aandacht voor differentiaaldiagnostisch denken. Praktijkgeoriënteerd denken in de huisartsgeneeskunde is een prettig leesbaar boek over 29 veelvoorkomende huisartsgeneeskundige klachten. Het is opgebouwd volgens een vast stramien en dat bevordert de herkenbaarheid. Daarmee is het boek vooral geschikt voor medisch studenten en aios huisartsgeneeskunde. Huisartsopleiders kunnen het boek ook gebruiken om zich beter te scholen in het klinisch redeneren. Marjolein Gerrits en Meike Bruinsma

Waardering: ***

* zeer matig ** matig *** redelijk, niet heel bijzonder **** goed ***** niet te missen

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen