Wetenschap

Een stille dood tegemoet met butylscopolamine?

Gepubliceerd
12 maart 2024
Momenteel is er in de richtlijn Zorg in de stervensfase geen plaats voor de preventieve toediening van butylscopola­mine tegen reutelen in de stervensfase. Gebruik is alleen geïndiceerd als een houdingsverandering geen effect heeft en het rouwproces van naasten door de doodsreutel wordt belemmerd. Uit recent onderzoek blijkt echter dat preventieve toediening van butylscopolamine bij patiënten in de stervensfase de kans op het ontstaan van een doodsreutel significant vermindert in vergelijking met een placebo en/of afwachtend beleid. Deze resultaten leveren een belangrijke bijdrage aan het optimaliseren van zorg in de laatste levensfase.