Nieuws

Eerder clozapine starten bij schizofrenie

Gepubliceerd
21 januari 2020
Voor patiënten met schizofrenie is behandeling met amisulpride doorgaans effectief, bij onvoldoende effect eventueel gevolgd door clozapine. Tussentijds switchen naar olanzapine verbetert de uitkomsten niet. Dat concluderen Europese en Israëlische onderzoekers.
0 reacties

Zij includeerden tussen mei 2011 en mei 2016 patiënten tussen de 18 en 40 jaar oud met de diagnose schizofrenie, schizofreniforme of schizoaffectieve stoornis in 14 Europese landen en in Israël. In de eerste fase werden patiënten behandeld met amisulpride. Patiënten die na 4 weken niet voldeden aan de remissiecriteria werden vervolgens dubbelblind gerandomiseerd naar continueren van de behandeling met amisulpride of starten met olanzapine gedurende 6 weken (fase 2). De patiënten die na 10 weken nog niet in remissie waren, kregen 12 weken clozapine (fase 3). 

Van de 446 patiënten voltooide 83% fase 1. Bij 250 patiënten (56%) gingen de symptomen na deze fase in remissie. Van de 93 patiënten die doorstroomden, rondde 77% fase 2 af; 39 patiënten kregen olanzapine en 33 amisulpride voorgeschreven, waarbij er geen verschil in remissie optrad (p = 0,87). Ook verschilde het aantal ernstige bijwerkingen niet tussen de groepen. Van de 40 patiënten die nog symptomen hadden, startten er 28 (70%) met clozapine, van wie 64% de 12-weekse behandeling voltooide en 5 patiënten remissie bereikten (28%). Beperking van het onderzoek is de grote uitval in fase 2 (tot 55 %) en het ontbreken van een controlegroep in fase 3.

De Multidisciplinaire Richtlijn Schizofrenie stelt dat de verschillen in werkzaamheid tussen antipsychotica gering zijn en vooral de positieve symptomen betreffen. Een vaststaand behandelalgoritme bestaat derhalve niet, behalve dat clozapine wordt aanbevolen bij therapieresistente schizofrenie. Op basis van dit onderzoek pleiten de auteurs ervoor eerder te starten met clozapine als één antipsychoticum onvoldoende werkt en niet tussentijds te switchen naar olanzapine.

Literatuur

  • Kahn RS, et al. Amisulpride and olanzapine followed by open-label treatment with clozapine in first-episode schizophrenia and schizophreniform disorder (OPTiMiSE): a three-phase switching study. Lancet Psychiatry 2018;5:797-807.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen